Nie przekraczajmy terminu kalibracji tachografu

Autor: Bartłomiej Muc
Data: 29-01-2016 r.

Kalibrację tachografu należy przeprowadzać co najmniej raz na 2 lata. Za jej brak wysokie kary grożą zarówno przewoźnikowi, jak i zarządzającemu transportem. Dlatego dobrze zapisać w umowie z kierowcą, że zobowiązuje się go do pilnowania tego terminu.

Kalibracja tachografu cyfrowego to aktualizacja lub potwierdzenie parametrów pojazdu, które mają być przechowywane w pamięci danych z wykorzystaniem karty warsztatowej. Musi być wykonana po odbiorze samochodu najpóźniej 14 dni, licząc od daty rejestracji, i przeprowadzona przez warsztat posiadający kartę warsztatową oraz odpowiednie uprawnienia.

Poświadczenie kalibracji

Kalibracja polega na sprawdzeniu poprawności funkcjonowania urządzenia, dopasowaniu tachografu do pojazdu, tak aby rejestracja parametrów jazdy mieściła się w granicach dopuszczalnych błędów, określonych w przepisach unijnych, oraz na wpisaniu do pamięci wewnętrznej urządzenia numeru rejestracyjnego auta. Każda czynność warsztatowa związana z tachografem cyfrowym jest rejestrowana automatycznie w pamięci wewnętrznej tachografu.

Poświadczenie kalibracji znajduje się na każdym rodzaju wydruku, jaki można wykonać z tego urządzenia. Dodatkowo na słupku ramy drzwiowej w kabinie pojazdu umieszcza się tabliczkę pomiarową z zaprogramowanymi parametrami tachografu, nazwą firmy, rozmiarem opon oraz nazwą warsztatu, który wykonał tę usługę. Kalibrację tachografu należy powtarzać nie rzadziej niż co dwadzieścia cztery miesiące.

Kary za brak kalibracji

Kierowca powinien zwracać uwagę na terminy kalibracji tachografu. Dobrze byłoby, żeby regulamin pracy lub umowa z kierowcą zawierały dla bezpieczeństwa przewoźnika zapis w zakresie obowiązków kierowcy dotyczący konieczności informowania o zbliżających się okresach kalibracji tachografu.

Odpowiedzialnym za nieterminową kalibrację tachografu jest:

  • zarządzający transportem w przedsiębiorstwie – grozi mu 2.000 zł kary za dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku oraz aktywności kierowcy,

  • przewoźnik – grozi mu 1.000 zł kary za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub kalibracji.

Bartłomiej Muc, założyciel i współwłaściciel Kancelarii Transportowej KOBEN, ekspert w zakresie analizy i rozliczania czasu pracy kierowców, naliczania wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38510 )
Array ( [docId] => 38510 )

Array ( [docId] => 38510 )