Wszystkie artykuły

  Czas pracy kierowców 07.02.2017
  Nie wolno naprawiać auta podczas odpoczynku tygodniowego kierowcy
  Samozatrudniony kierowca, który jest jednocześnie przewoźnikiem, także musi odbierać odpoczynek tygodniowy. W trakcie odpoczynku nie może zajmować się czynnościami związanymi z pracą, m.in. nie może wtedy naprawiać samochodu ani odprowadzić go do warsztatu. Do czasu pracy samozatrudnionego kierowcy zaliczają się takie czynności, jak: kierowanie pojazdem, załadunek i rozładunek ...

  Czas pracy kierowców 06.02.2017
  Czy na pewno wiesz, kiedy wyjąć z tachografu kartę kierowcy
  Dokładnie nie wiadomo, kiedy należy wyjąć kartę z tachografu. Wiele zależy od sytuacji, w której znajduje się kierowca. Nie zawsze ma obowiązek to zrobić, ale jednak lepiej, żeby wyjmował kartę. Sprawdź, dlaczego?Kartę kierowcy należy stosować w każdym dniu, w którym prowadzi się pojazd. Nie wyjmuje się jej przed zakończeniem dziennego okresu pracy (oczywiście z wyjątkiem sytuacji, ...

  Czas pracy kierowców 30.01.2017
  Gdy jedziesz w celu naprawy pojazdu, nie musisz używać tachografu
  Jeśli auto jedzie do warsztatu samochodowego, nie trzeba rejestrować aktywności kierowcy. Można jechać bez karty kierowcy umieszczonej w tachografie – należy w nim zaznaczyć opcję „OUT”, która oznacza przejazd poza zakresem obowiązywania przepisów. Przepisy związane z czasem jazdy, obowiązkowymi przerwami kierowców, oraz z rejestrowaniem aktywności przy użyciu tachografu nie ...

  Czas pracy kierowców 30.01.2017
  Czy możliwa jest krótsza przerwa, gdy kierowca jest blisko bazy
  Na każde 4,5 godziny prowadzenia pojazdu musi przypadać 45 minut przerwy. Jednak bywa, że kierowca zatrzymuje się blisko swojej bazy po 4,5 godziny jazdy. Czy wtedy musi czekać aż 45 minut, żeby móc jechać dalej?Jeżeli kierowca jechał 4,5 godziny, nie może dalej jechać, nawet jeśli jest już blisko bazy. Musi odstać 45 minut lub wcześniej rozłożyć jazdę tak, aby była przestrzegana ...

  Czas pracy kierowców 24.01.2017
  Jak wystawiać zaświadczenia o nieprowadzeniu, gdy kierowca jeździ dwoma autami
  Przepisy wymagają udokumentowania aktywności kierowcy z okresu 28 dni wstecz, a nie aktywności pojazdu z tego okresu. Dlatego nie trzeba wystawiać zaświadczenia, jeśli kierowca zmienił pojazd.Podczas kontroli inspektorzy żądają od kierowcy udokumentowania aktywności z okresu 28 dni wstecz. Gdy kierowca prowadzi pojazd wyposażony w tachograf analogowy, musi okazać do kontroli wykresówki ...

  Czas pracy kierowców 09.01.2017
  Za niedozwolone manipulacje tachografem grożą wysokie kary
  Różne oszustwa związane z rejestrowaniem czasu pracy kierowców w tachografie są jednym z najczęstszych naruszeń. Jeśli ITD wykryje te machlojki, ukarze również przewoźnika i zarządzającego transportem. Kierowcy zazwyczaj ukrywają aktywności jazdy w zapisach tachografu w kilku określonych okolicznościach. Najczęściej zdarza się to, gdy: kierowca, realizując już wymagany odpoczynek ...

  Czas pracy kierowców 03.01.2017
  Odpoczynek w pojeździe a używanie wykresówek – poznaj dobre praktyki
  Kierowcy, wykonując odpoczynek dzienny, zwykle zostawiają w tachografie kartę albo wykresówkę i zmieniają ją albo przełączają tachograf tuż przed ponownym ruszeniem w drogę. Jak jednak postąpić, jeśli odpoczynek nie będzie trwał 9 czy 11 godzin, tylko dłużej, np. ponad 24 godziny?Użytkując tachograf cyfrowy, kierowca może zostawić swoją kartę zalogowaną w tachografie na dowolnie ...

  Czas pracy kierowców 13.12.2016
  Skrócone odpoczynki kierowcy jeżdżącego w nocy – sprawdź, czy są dopuszczalne
  Kierowcy wolno trzy razy skrócić odpoczynek dobowy. Ta możliwość odnosi się do kierowców, którzy jeżdżą w dzień. Przekonajmy się, czy jeżdżąc tylko w nocy, kierowca również może zrobić – tak jak w dzień – trzy razy skrócony odpoczynek.Przepisy rozporządzenia 561/2006 (WE) z jednej strony mają na celu zapewnienie uczciwej konkurencji w transporcie, a z drugiej – uregulowanie ...

  Czas pracy kierowców 12.12.2016
  Jak wygląda obowiązek używania tachografu przy przewozach regularnych do 50 km
  Nie trzeba stosować norm dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków w przypadku regularnego przewozu osób, którego trasa nie przekracza 50 km. Oznacza to, że kierowca nie musi także używać tachografu, gdy wykonuje te przewozy. Zatem nie ma również obowiązku gromadzenia i przechowywania danych z kart kierowców, tachografów cyfrowych oraz wykresówek. Jednak nie wolno myśleć, że ...

  Czas pracy kierowców 06.12.2016
  Jak wnieść zastrzeżenia do protokołu z kontroli PIP
  Dokumentacja pokontrolna PIP jest podstawą dla wydanych w następstwie kontroli środków prawnych. Dlatego koniecznie powinieneś się z nią dobrze zapoznać, a jeżeli jest to uzasadnione – wnieść do niej zastrzeżenia.Przepisy mówią ogólnie, że zastrzeżenia można wnieść do ustaleń zawartych w protokole. Warto zauważyć, że protokół zawiera ustalenia z kontroli w różnych jego ...