Wszystkie artykuły

  Czas pracy kierowców 05.05.2015
  ITD wychwyci manipulacje danymi z tachografu
  Firmy transportowe czasami próbują przerobić zgrane dane z tachografów cyfrowych lub kart kierowców. Robią to po to, żeby uniknąć kar. Jednak inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli od razu to zauważą. Na karcie kierowcy zapisują się tylko dane dotyczące aktywności kierowcy oraz wpisy manualne, jeśli zostały zrobione. Natomiast tachografy cyfrowe rejestrują dużo ...

  Czas pracy kierowców 28.04.2015
  Kiedy występuje przewóz w załodze
  Jeżeli kierowcy wykonują przewóz w załodze i z jakiegoś powodu zmienią samochód na inny, to i tak nadal ich praca jest jazdą w załodze. Tak samo będzie, gdy jeden z kierowców zostanie zastąpiony innym.Przewóz w załodze występuje wtedy, gdy podczas każdego okresu prowadzenia pojazdu, występującego między dwoma kolejnymi odpoczynkami dziennymi lub między odpoczynkiem dziennym a tygodniowym, ...

  Czas pracy kierowców 24.04.2015
  Przerwa dla kierowcy nie tylko w czasie jazdy
  Oczywistą rzeczą jest to, że kierowcy muszą robić przerwy po okresie prowadzenia pojazdu. Jednak bardzo często zapominają, że mają także taki obowiązek, gdy wykonują inną pracę. Przez to narażają siebie i firmę na karę.Kierowcy, wykonujący czynności zaliczane do „innej pracy”, nie mogą pracować dłużej niż 6 kolejnych godzin bez przerwy. Przysługuje im co najmniej: 30-minut ...

  Czas pracy kierowców 21.04.2015
  Kierowcy nie wolno wyjmować wykresówki
  Zdarza się, że kierowcy wyjmują wykresówkę z tachografu, żeby sprawdzić, czy jadą zgodnie z przepisami, czy nie przekroczyli już dozwolonych norm albo ile jeszcze mogą jechać, żeby nie naruszać przepisów o czasie jazdy. Nie wolno im tego robić, może ich to dużo kosztować. Kierowca ma prawo otworzyć tachograf, aby sprawdzić, jak długo już jechał. Jednak przepisy nie przewidują ...

  Czas pracy kierowców 14.04.2015
  Godziny doby niedzielnej w przypadku kierowców
  Doba świąteczna obejmuje 24 godziny, licząc od 6.00 w niedzielę. Pracodawca może jednak ustalić inne godziny trwania doby niedzielnej, jeśli te godziny nie odpowiadają specyfice pracy przedsiębiorstwa.Niedziela to 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu do 6.00 w poniedziałek. Zawsze będzie tak trwała, niezależnie od przyjętego rozkładu i wynikającego z niego układu ...

  Czas pracy kierowców 07.04.2015
  Niesczytanie danych z karty kierowcy w terminie
  Dane z karty kierowcy należy pobierać w określonym terminie bez możliwości ich przedłużenia. Jednak często zdarzają się sytuacje losowe, na które firma nie ma wpływu lub których nie da się przewidzieć.Służby kontrolne rygorystycznie podchodzą do obowiązku systematycznego pobierania danych z karty kierowcy. Jednak zgodnie z art. 92c ustawy o transporcie drogowym muszą uwzględniać ...

  Czas pracy kierowców 31.03.2015
  Zastosowanie odstępstwa od przepisów rozporządzenia nr 561/2006
  Kierowca czasami może przekroczyć normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków. Przewiduje to art. 12 rozporządzenia nr 561/2006. Jednak nie wolno mu jednocześnie przekroczyć czasu jazdy i skrócić odpoczynku.Kierowca ma prawo odstąpić od przestrzegania przepisów dotyczących odpoczynku i czasu jazdy, jeśli jest to konieczne, by zapewnić bezpieczeństwo osób, pojazdu lub ładunku. ...

  Czas pracy kierowców 24.03.2015
  Nawet gdy kierowca nie jechał, należy mu się przerwa
  Ustawa o czasie pracy kierowców nakłada na pracodawców obowiązek udzielenia przerwy kierowcom. Muszą ją odbyć, nawet jeśli kierowca nie wykonywał przewozu w danym dniu, tylko wykonywał inne czynności. Po 6 kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa nie krótsza niż: 30 minut, gdy pracuje do 9 godzin, 45 minut, jeśli pracuje więcej niż 9 godzin. Przerwa może być dzielona ...

  Czas pracy kierowców 18.03.2015
  Czas UTC w tachografie cyfrowym a przekroczenie limitów jazdy
  Aktywności kierowcy prowadzącego pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy są rejestrowane w czasie UTC. Jednak analizowane są na podstawie czasu kraju, w którym odbywa się kontrola. Dzięki temu kierowca może uniknąć kary.Czas UTC to uniwersalny czas koordynowany, jednakowy dla całego systemu UTC. Nie uwzględnia się w nim żadnych lokalnych stref czasowych ani zmian np. z czasu letniego ...

  Czas pracy kierowców 10.03.2015
  Problemy z kartą kierowcy
  Bywa że kierowca nie może posługiwać się swoją ważną kartą kierowcy. Dzieje się tak, gdy karta zostanie uszkodzona, skradziona lub zniszczona. Wówczas kierowca nadal może jeździć autem, ale pod pewnymi warunkami.Kierowca w takich sytuacjach może prowadzić auto nie dłużej niż 15 dni. Wolno mu dłużej prowadzić pojazd bez karty (np. kiedy trzeba odstawić samochód do bazy), jednak ...