Wszystkie artykuły

  Czas pracy kierowców 03.03.2015
  Wolno odliczyć nieusprawiedliwione postoje w czasie jazdy
  Pracodawca podczas tworzenia ewidencji czasu pracy w systemie równoważnym nie może nie zaliczyć do czasu pracy przerwy trwającej krócej niż 15 minut, jeżeli kierowca wyjaśnił, dlaczego ta przerwa wystąpiła.Do czasu pracy kierowców nie wlicza się nieusprawiedliwionych postojów w czasie jazdy. Odliczanie takich okresów od czasu pracy wymaga stworzenia procedury, w ramach której kierowca ...

  Czas pracy kierowców 27.02.2015
  Nowe przepisy w sprawie tachografów wchodzą w życie
  Część nowych regulacji nowego rozporządzenia nr 165/2014 weszła w życie 2 marca 2015 r. Dotyczą one ważnych aspektów stosowania przepisów o czasie pracy kierowców zarówno przez firmy transportowe, jak i kierowców.W nowych przepisach przewidziano, że kierowca, który w wyniku oddalenia się od pojazdu nie może używać tachografu i okresy swojej aktywności (praca, dyspozycja, odpoczynek) ...

  Czas pracy kierowców 17.02.2015
  Dojazd do miejsca postoju pojazdu to czas pracy kierowcy
  Rozporządzenie nr 561/2006 pozwala, żeby załogi wymieniały się w taki sposób, aby pojazd nie musiał koniecznie zjeżdżać do bazy na terenie macierzystego kraju. Kierowcy muszą tylko uzupełnić zapisy na wykresówkach lub kartach kierowcy. Kierowca może być pasażerem lub sam prowadzić samochód, którym dotrze na miejsce przekazania pojazdu lub dojedzie do miejsca jego przejęcia. Czas ...

  Czas pracy kierowców 11.02.2015
  Nie będzie trzeba okazywać zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu
  Od 2 marca 2015 r. dojdzie nowe odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 561/2006. Ponadto wreszcie zostanie ujednolicona kwestia kontroli wpisów manualnych na kartę kierowcy lub odręcznych na wykresówkę. Już w marcu wejdzie w życie część przepisów rozporządzenia nr 165/2014 zmieniającego obowiązujące rozporządzenie 3821/85 dotyczące tachografów. Kolejne nowe regulacje zaczną ...

  Czas pracy kierowców 16.01.2015
  Wysokość ryczałtu za nadgodziny kierowcy
  Jeśli pracodawca raz określi wysokość ryczałtu za nadgodziny, nie zwalnia to go z obowiązku okresowej analizy liczby i rodzaju wypracowywanych przez kierowców przekroczeń. Wpływ na wysokość ryczałtu wywierają również zmiany w wysokości składników wynagrodzenia.Jeżeli firma podniesie pensję zasadniczą lub wprowadzi inne stałe świadczenia, powinna niezwłocznie przeliczyć wartość ...

  Czas pracy kierowców 13.01.2015
  Można wprowadzić ryczałt za nadgodziny kierowcy
  Kierowcy stale wykonują pracę poza firmą, więc ich wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych można zastąpić ryczałtem. Limit nadgodzin wolno zwiększyć. Należy go zapisać w firmowych dokumentach.Limit nadgodzin dotyczy wyłącznie przekroczeń, które wynikają ze szczególnych potrzeb pracodawcy. Z kolei ryczałt przysługuje za wszystkie nadgodziny, również ...

  Czas pracy kierowców 23.12.2014
  Wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy dla kierowców
  Jeżeli kierowcy pracują mniej niż 8 godzin, ponieważ nie ma dla nich zleceń, warto wprowadzić w firmie równoważny system czasu pracy. Pozwoli to zaoszczędzić pieniądze i sprawdzi się także, gdy przewozy są sporadycznie wykonywane za granicę. Równoważny system czasu pracy pozwoli wydłużać kierowcom pracę maksymalnie do 12 godzin na dobę oraz skracać czas pracy, jeśli nie ma ...

  Czas pracy kierowców 16.12.2014
  Brak karty kierowcy – co należy zrobić
  Jeżeli kierowca wyjmie kartę z tachografu i za ten okres nie będzie miał przy sobie podczas kolejnego przewozu zaświadczenia o działalności ani nie dokona wpisu manualnego, otrzyma karę w wysokości 500 zł.Gdy kierowca kończy pracę i wraca do bazy samochodem, wylogowuje swoją kartę z tachografu. Od tego momentu trwa jego przerwa w prowadzeniu pojazdu. Jeśli zostanie zaliczona do odpoczynku ...

  Czas pracy kierowców 28.11.2014
  Kiedy kierowca może odłożyć tygodniowy odpoczynek
  Kierowca wykonujący zagraniczny pojedynczy przewóz osób może skorzystać z odstępstwa w odebraniu odpoczynku. Warunkiem jest, że jedzie w załodze, a nie, gdy w aucie jest kilku kierowców. To efekt sprostowania do rozporządzenia nr 1073/2009. Sprostowanie odnosi się do jednego z warunków rozporządzenia nr 561/2006, jakie kierowca wykonujący sam lub w załodze międzynarodowy okazjonalny ...

  Czas pracy kierowców 25.11.2014
  Odpoczynek dzienny kierowcy zawiera się w odpoczynku tygodniowym
  Bez względu na długość jazdy, jeśli przed tym okresem i po nim kierowca odebrał chociaż 9 godzin odpoczynku, to kolejny cykl jazdy wynosi 9 godzin. Do odpoczynku tygodniowego kierowca nie musi doliczać dodatkowo odpoczynku dziennego.Dzienny czas prowadzenia pojazdu to łączny czas jazdy od zakończenia jednego dziennego odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego odpoczynku lub między ...