Wszystkie artykuły

  Czas pracy kierowców 05.11.2014
  Wpisy manualne na wykresówce – podstawowe zasady
  Aktywności, które nie mogą być zarejestrowane przez tachograf, kierowca musi wprowadzić na kartę manualnie. Jeśli będzie pamiętał o kilku zasadach, nie tylko zrobi to szybciej, ale też uniknie błędów.Niektórych okresów swojej pracy kierowca nie jest w stanie zarejestrować na wykresówce lub karcie kierowcy za pomocą tachografu. Będzie tak zawsze, gdy wykonywał pracę poza pojazdem ...

  Czas pracy kierowców 31.10.2014
  Prace przy wodociągach zwalniają z przestrzegania czasu pracy kierowców
  Gdy pojazdem wykonywany jest przewóz, którego celem jest konserwacja wodociągów, to przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców zawartego w rozporządzeniu nr 561/2006.Zwolnienie z przestrzegania przepisów regulujących czas pracy kierowców dotyczy między innymi przewozów wykonywanych pojazdami używanymi w związku z odprowadzeniem ścieków ...

  Czas pracy kierowców 21.10.2014
  Czas pracy kierowcy według rozporządzenia nr 561/2006
  Jeżeli choćby część pracy kierowcy w ciągu dnia jest przewozem po drogach publicznych samochodem podlegającym rozporządzeniu nr 561/2006, kierowca powinien przestrzegać przepisów tego rozporządzenia, a więc zachowywać limity czasu pracy.Przewóz drogowy to każda podróż odbywana w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używany do przewozu ...

  Czas pracy kierowców 17.10.2014
  Kara za niesczytanie danych z tachografu cyfrowego
  Przedsiębiorca transportowy ma obowiązek cyklicznie sczytywać dane z tachografu cyfrowego. Oprócz tego, jest wiele sytuacji kiedy również musi to zrobić, np. gdy zażąda tego ITD. Za niesczytanie danych grozi kara w wysokości 500 zł.Dane z tachografu cyfrowego należy sczytać obowiązkowo co najmniej raz na 90 dni, a także: przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innemu podmiotowi ...

  Czas pracy kierowców 15.10.2014
  Przy nieregularnych przewozach opłaca się system równoważny czasu pracy
  Warunkiem stosowania systemu równoważnego czasu pracy w transporcie jest wykonywanie przez kierowców przewozu drogowego w rozumieniu rozporządzenia WE nr 561/2006. Definiuje ono przewóz drogowy jako każdą podróż odbywaną w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używany do przewozu osób lub rzeczy.W Polsce drogami publicznymi są drogi krajowe, ...

  Czas pracy kierowców 03.10.2014
  Czas pracy kierowcy podczas przejazdu ciągnikiem do serwisu
  Nawet jeśli ciągnik nie jest jeszcze własnością przedsiębiorcy i chce on tylko sprawdzić w warsztacie, czy pojazd jest sprawny, to przejazd w tym celu również podlega przepisom dotyczącym czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowcy.Przejazd samym ciągnikiem siodłowym trudno traktować jako transport drogowy, ponieważ taki pojazd nie jest przeznaczony ani do przewozu osób, ani rzeczy. ...

  Czas pracy kierowców 30.09.2014
  Sprzeciw wobec kar za nocleg w kabinie kierowcy we Francji
  W internecie pojawiają się pogłoski, jakoby Francja miała odstąpić od zakazu odbierania regularnego 45-godzinnego odpoczynku w kabinie. Mówi się też, że IRU zgłosiło sprzeciw wobec tak restrykcyjnych kar. Czy Francja wycofa się z restrykcyjnych przepisów?IRU oraz krajowe związki przewoźników międzynarodowych - w Polsce ZMPD - domagają się od francuskich władz złagodzenia wymogów ...

  Czas pracy kierowców 09.09.2014
  Zarządzający zapłaci za nielegalnie skrócony odpoczynek kierowcy
  Jeżeli kierowca skorzystał ze skróconego odpoczynku tygodniowego firma transportowa musi mu udzielić rekompensaty. Za brak rekompensaty firmie grozi 1.450 zł kary, a zarządzającemu transportem 2.000 zł.Zgodnie z przepisami tygodniowy odpoczynek to okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem. Rozróżnia się regularny i skrócony odpoczynek tygodniowy. Regularny musi ...

  Czas pracy kierowców 22.08.2014
  Rekompensata tygodniowego odpoczynku kierowcy
  Kierowca w trzecim tygodniu po upływie tygodnia, w którym wystąpiło skrócenie tygodniowego odpoczynku, musi go zrekompensować. Ma obowiązek zrobić odpoczynek regularny wynoszący co najmniej 24 godziny.W ciągu kolejnych tygodni kierowca może wykorzystać dwa regularne odpoczynki tygodniowe albo jeden regularny i jeden skrócony tygodniowy odpoczynek. W tej drugiej sytuacji skrócony tygodniowy ...

  Czas pracy kierowców 19.08.2014
  Jak udokumentować dzień wolny kierowcy
  Podczas kontroli w firmie trzeba okazać dokument potwierdzający fakt nieprowadzenia pojazdu przez kierowcę. Nie musi to być jednak zaświadczenie o działalności. ITD musi uwzględnić każdy akt pisemny jak też zapis na komputerowym nośniku informacji, który potwierdzi, że w danym dniu kierowca nie pracował.Jeżeli kierowca wziął dzień wolny przedsiębiorca musi ten fakt udokumentować. ...