Wszystkie artykuły

  Czas pracy kierowców 13.05.2014
  Harmonogram przy przewozach regularnych do 50 km
  W przypadku wykonywania przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych do 50 km nie ma obowiązku przestrzegania rozporządzenia nr 561/2006. Jednak trzeba stworzyć harmonogram pracy dla kierowców.Kierowcy wykonujący regularne i regularne specjalne przewozy osób nie muszą używać tachografu oraz przestrzegać norm rozporządzenia nr 561/2006. Dotyczą ich natomiast przepisy ustawy ...

  Czas pracy kierowców 09.05.2014
  Przerwy w pracy przy przewozach regularnych osób na odległość do 50 km
  Kierowcy wykonującemu przewozy regularne osób do 50 km przysługuje przerwa w prowadzeniu pojazdu oraz przerwa w czasie pracy. Ta pierwsza nie musi być wliczana do czasu pracy kierowcy i nie należy się za nią wynagrodzenie.Kierowca wykonujący przewozy regularne osób na trasach do 50 km powinien mieć zapewnione dwa rodzaje przerw.Przerwa w jeździeWymiar tej przerwy zależy od tego, ile wynosi ...

  Czas pracy kierowców 27.04.2014
  Zaznaczanie urlopu bezpłatnego w zaświadczeniu o nieprowadzeniu pojazdu
  Jeśli kierowca korzystał z bezpłatnego urlopu, w zaświadczeniu o nieprowadzeniu pojazdu należy wskazać punkt 16 zaświadczenia − kierowca miał czas wolny od pracy lub odpoczywał. Nie można zaznaczyć urlopu wypoczynkowego.Pracodawcy wystawiają kierowcom zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu, ewidencjonując w ten sposób okresy niezarejestrowane przez tachograf.Powody nieobecnościZaświadczenie ...

  Czas pracy kierowców 22.04.2014
  Dwaj kierowcy – dwie wykresówki
  Dwaj kierowcy mogą jeździć wyłącznie autem wyposażonym w urządzenie z miejscem na dwie wykresówki lub karty kierowców. Przepisy nie pozwalają na to, aby w takich sytuacjach w pojeździe był tachograf dla jednej osoby. Kierowcy muszą stosować wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od momentu, w którym go przejmują. Nie wyjmuje się wykresówki ...

  Czas pracy kierowców 18.04.2014
  Czas jazdy 3-osobowej załogi
  Czas prowadzenia pojazdu przez 3-osobową załogę będzie wynosił około 20 godzin, czyli tyle, ile maksymalnie mogłoby jechać 2 kierowców. A koszt okaże się znacznie większy, gdyż dwukrotnie zapłacimy za dyżur.Wykonywanie przewozu w załodze powoduje, że dzienny odpoczynek kierowców musi przypadać w ciągu 30 godzin od zakończenia poprzedniego odpoczynku dziennego lub tygodniowego. ...

  Czas pracy kierowców 06.04.2014
  AETR dostosowany do rozporządzenia nr 561/2006
  Od 28 marca 2014 r. umowa AETR w naszym kraju uwzględnia już wszystkie zmiany i reguluje kwestie czasu jazdy, obowiązkowych przerw i odpoczynków, tak jak rozporządzenie nr 561/2006. Polska nie odstaje już od reszty Europy.W Dzienniku Ustaw z 28 marca 2014 r. ukazało się ogłoszenie Prezydenta w sprawie zmian do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe ...

  Czas pracy kierowców 01.04.2014
  Miejsce obowiązkowego odpoczynku kierowcy nie jest istotne
  Jeżeli kierowca wykonuje przewozy na przykład na terenie Niemiec lub Francji, przerwy i odpoczynki może realizować w kraju, w którym obecnie przebywa. Nie ma obowiązku zjeżdżania do bazy w Polsce. Ważne, by wykonywał odpoczynki w odpowiednich terminach.Z punktu widzenia przepisów dotyczących czasu jazdy, obowiązkowych przerw i odpoczynków nie ma znaczenia, gdzie kierowca będzie realizował ...

  Czas pracy kierowców 21.01.2014
  Zostaną wprowadzone inteligentne tachografy
  Parlament Europejski 15 stycznia 2013 r. przyjął specyfikacje techniczne, dotyczące nowego rodzaju tachografów. W ciągu 4 lat nowe pojazdy mają być wyposażone w inteligentne tachografy nowej generacji.Inteligentne tachografy mają pomóc kierowcom w przestrzeganiu obowiązkowego czasu pracy i odpoczynku. Nowe urządzenia będą łatwiejsze w obsłudze, ale jednocześnie trudniej będzie fałszować ...

  Czas pracy kierowców 18.01.2014
  Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu wystawione później
  Gdy kierowca wraca z trasy, przewoźnik musi uzupełnić sporządzony przez niego wydruk, wręczając mu zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu. Należy pamiętać, że data na zaświadczeniu nie może być fałszywa.Gdy kierowca odbiera odpoczynek w trasie, gdzie nie ma możliwości wystawienia mu zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu, powinien zarejestrować okresy nieprowadzenia pojazdu zgodnie ...

  Czas pracy kierowców 15.01.2014
  Ewidencja czasu pracy kierowców zatrudnionych na niepełny etat
  Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców jest konieczne bez względu na wymiar zatrudnienia. Obowiązek ten zanika tylko w przypadku pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe.Pracodawca musi ewidencjonować czas pracy każdego zatrudnianego kierowcy niezależnie od stosowanego systemu czasu pracy i sposobu wynagradzania. Wyjątek stanowią ...