Wszystkie artykuły

  Czas pracy kierowców 08.01.2014
  Przewozy wynajętym pojazdem
  Przewoźnik wykonujący przewozy wynajętym pojazdem nie musi używać tachografu. Należy jednak pamiętać, że zasada ta obowiązuje tylko wtedy, gdy przewozy wykonywane są promieniu do 100 km od swojego gospodarstwa lub przedsiębiorstwa do własnej działalności.Jeśli gospodarstwa rolne lub rybackie oraz przedsiębiorstwa : rolnicze, ogrodnicze, leśne wykonują przewozy drogowe ...

  Czas pracy kierowców 16.12.2013
  Czas jazdy przy odśnieżaniu dróg
  Kierowca zajmujący się odśnieżaniem dróg w czasie akcji zima jest zwolniony z obowiązku rejestracji czasu jazdy za pomocą tachografu, gdyż przewozy takie kwalifikują się jako czynności związane z utrzymaniem dróg.Przewozy wykonywane w związku z odśnieżaniem dróg nie podlegają obowiązkowi stosowania się do przepisów rozporządzenia nr 561/2006. Tym samym są wyłączone z przepisów ...

  Czas pracy kierowców 09.12.2013
  Okres przechowywania wykresówek
  Obowiązkowy okres przechowywania wykresówek kierowcy wynosi 12 miesięcy. Pozostałe okresy, o których mowa w przepisach to 2 i 3 lata. Długość przechowywania takiej dokumentacji zależy od sposobu ewidencjonowania czasu pracy oraz od rodzaju umowy, na podstawie której pracuje kierowca.Jeżeli wykresówki lub dane z kart kierowców i tachografów nie są wykorzystywane do ewidencjonowania czasu ...

  Czas pracy kierowców 17.11.2013
  Ewidencja czasu pracy kierowcy wyłączonego z rozporządzenia nr 561/2006
  Przewozy wykonywane w całości poza drogą publiczną są zwolnione z obowiązku przestrzegania norm rozporządzenia nr 561/2006. Nie oznacza to jednak zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy.Kierowcy pojazdów wyłączonych z rozporządzenia nr 561/2006 mają obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy. Od 16 lipca 2013 r. obowiązek ten dotyczy również przedsiębiorców osobiście ...

  Czas pracy kierowców 27.10.2013
  Kierowcy szambiarek nie podlegają przepisom czasu jazdy
  Przewozy wykonywane szambiarkami używanymi w związku z oczyszczaniem kanalizacji nie podlegają przepisom czasu jazdy. Jeśli kierowca pojazdu głównie zajmuje się oczyszczaniem kanalizacji, to nie musi odbywać kwalifikacji wstępnej.Przewozy wykonywane w związku z oczyszczaniem kanalizacji są wyłączone z przepisów dotyczących czasu jazdy, obowiązkowych przerw oraz odpoczynków zawartych ...

  Czas pracy kierowców 23.10.2013
  Czas pracy kierowcy przy przewozach na potrzeby własne
  W przewozach na potrzeby własne obowiązują w zasadzie identyczne normy czasu pracy kierowców jak w transporcie drogowym. Aby móc wykonywać te przewozy, wystarczy zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne.Aby wykonywać przewozy na potrzeby własne, trzeba uzyskać odpowiednie zaświadczenie wraz z wypisem dla pojazdu. W tym celu należy się zwrócić z wnioskiem do właściwego ...

  Czas pracy kierowców 07.10.2013
  Czas pracy kierowcy pojazdu pogotowia technicznego z hds
  Kierowca pojazdu pogotowia technicznego z hds nie musi przestrzegać czasu pracy kierowców, jeśli jego podstawowym zajęciem jest praca operatora urządzenia inspekcyjnego kanalizacji. Jeśli pracuje jako kierowca, podlega regulacjom.Kierowcy pojazdów: o dmc nieprzekraczającej 7,5 t, używanych do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń potrzebnych kierowcy w trakcie pracy, używanych ...

  Czas pracy kierowców 02.10.2013
  Zaświadczenie o działalności nie musi uwzględniać wolnych dni
  Zaświadczenie o działalności powinno dokumentować każdą aktywność oddzielnie. Jednak jeżeli kierowca przez dłuższy okres nie prowadził, tylko pracował w innym charakterze, można wystawić mu zaświadczenie, które nie będzie uwzględniało wolnych dni.Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić kierowcy zaświadczenie o działalności, gdy kierowca: przebywał na zwolnieniu lekarskim, ...

  Czas pracy kierowców 29.09.2013
  Naprawianie auta podczas odpoczynku
  Kierowca, który jest jednocześnie przewoźnikiem, także musi odbierać odpoczynek tygodniowy. W jego trakcie nie może zajmować się czynnościami związanymi z pracą, m.in. nie może wtedy naprawiać samochodu. Do czasu pracy samozatrudnionego kierowcy zaliczają się takie czynności, jak: kierowanie pojazdem, załadunek i rozładunek (nadzór nad tymi czynnościami), pomaganie pasażerom ...

  Czas pracy kierowców 23.09.2013
  Wożenie ze sobą zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu
  Inspektorom ITD kierowca musi okazać jedynie zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu za okres 28 dni poprzedzających kontrolę. Pozostała dokumentacja musi być przechowywana w przedsiębiorstwie przez 2 lata. Kierowca ma obowiązek okazać służbom kontrolnym wykresówki lub zapisy z kart kierowcy za bieżący dzień i poprzednie 28 dni. Gdy kierowca nie jeździł, ponieważ:był zwolnieniu lekarskim, ...