Wszystkie artykuły

  Czas pracy kierowców 22.05.2013
  Przewoźnik może otrzymać 500 zł kary za brak aktualnych tarcz tachografu
  Obowiązkiem kierowcy jest zaznaczanie każdego rodzaju aktywności na wykresówce. Jeśli jest daleko od samochodu, może to zrobić nawet odręcznie. Jeżeli będzie brakowało zapisu, przewoźnik zostanie ukarany.W trakcie kontroli firmy stwierdzono brak zapisu na wykresówce kierowcy pomiędzy godzinami 12.15 a 13.00. Nie było tam też odręcznych zapisów informujących, co kierowca robił w ...

  Czas pracy kierowców 17.05.2013
  Kierowca może przepracować tylko ograniczoną liczbę nadgodzin
  Kierowcy nie mogą pracować w nadgodzinach dłużej niż wyznaczony w przepisach limit. Nie ma przy tym znaczenia, czy są one rekompensowane w formie dni wolnych od pracy, czy wynagrodzeniem oraz na czyj wniosek następuje rekompensata.Zgodnie z przepisami ustawy o czasie pracy kierowców oraz Kodeksu pracy tygodniowo w pracy kierowcy dopuszczalnych jest 8 nadgodzin, a łączna liczba godzin nadliczbowych ...

  Czas pracy kierowców 06.05.2013
  Dane z tachografu i kart kierowców należy sczytywać nie tylko co 28 i 90 dni
  Są sytuacje, gdy dane z tachografu i karty kierowcy trzeba sczytywać wcześniej niż co 28 czy 90 dni. Za opóźnienia grożą wysokie kary od Inspekcji Transportu Drogowego, na szczęście nie są uzależnione od tego, jak bardzo się spóźniliśmy.Kwestie sczytywania danych z tachografu cyfrowego i kart kierowców zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie częstotliwości ...

  Czas pracy kierowców 24.04.2013
  Kierowca nie może wpływać na pracę tachografu
  Kierowca za fałszowanie zapisów w tachografie dostanie 2.000 zł mandatu. Właścicielowi pojazdu za posiadanie w pojeździe urządzenia rejestrującego bez wymaganego sprawdzenia okresowego grozi 1.000 zł kary.Inspekcja Transportu Drogowego podczas kontroli pojazdów wykryła naruszenia związane z czasem pracy kierowców. Winowajcy zostali srogo ukarani.Kierowca manipulował magnesemInspektorzy ...

  Czas pracy kierowców 22.04.2013
  Kogo obejmie nowa ustawa o czasie pracy kierowców
  Za kilka tygodni wejdą w życie zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców. Przedsiębiorcy transportowi osobiście wykonujący przewozy oraz samozatrudnieni kierowcy będą musieli przestrzegać nowych reguł.Do tej pory kwestia czasu pracy kierowców regulowana była jedynie w odniesieniu do kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Pozostali, a więc kierowcy zatrudniani na podstawie ...

  Czas pracy kierowców 17.04.2013
  Kierowca może użyć zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu
  Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu może być stosowane tylko w określonych sytuacjach. Aby zostało uwzględnione, musi zostać podpisane przez przewoźnika oraz kierowcę. Ponadto dokument trzeba dostarczyć w oryginale.Komisja Europejska uważa, że świadectwo działalności, nazywane zaświadczeniem o nieprowadzeniu pojazdu, może być stosowane tylko w przypadkach przewidzianych w formularzu, ...

  Czas pracy kierowców 10.04.2013
  ITD akceptuje kwadrans odchylenia od czasu jazdy
  Tachograf cyfrowy zamontowany w pojeździe zatrzymującym się w kilku miejscach, może przyczynić się do przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia auta. Inspektorzy ITD tolerują 15 minut odchylenia od czasu pracy kierowców.Kierowcy, którzy wykonują kursy z częstymi przystankami lub z kilkoma miejscami rozładunku i używają tachografu cyfrowego, mogą mieć więcej zapisów o prowadzeniu ...

  Czas pracy kierowców 27.03.2013
  Specjalistyczny pojazd nie musi rejestrować czasu pracy kierowców
  Kierowca samochodu wiozący maszynę wykorzystywaną do oczyszczania ścieków nie musi stosować się do norm czasu pracy. ITD nie zażąda więc od niego dokumentów. Wyłączenie zależy od charakteru przewozu a nie rodzaju pojazdu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. h rozporządzenia Rady (EWG) nr 561/2006 i art. 29 ustawy z 6 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców niektóre przewozy nie podlegają ...

  Czas pracy kierowców 30.10.2012
  Ewidencja czasu pracy kierowcy
  Zatrudniając kierowcę na umowę o pracę jako pracodawca, zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy, jesteś zmuszony do prowadzenia ewidencji jego czasu pracy. Czemu ona służy i jakie informacje powinieneś w niej zamieszczać?Dane z tachografów i kart kierowcy W zakres czasu pracy kierowcy, zgodnie z art. 6 Ustawy o czasie pracy kierowców oprócz prowadzenia pojazdu, wchodzi załadunek ...

  Czas pracy kierowców 26.10.2012
  Pora nocna w czasie pracy kierowcy
  Od 1 stycznia 2012 roku przedsiębiorcy prowadzący firmy oferujące usługi w zakresie transportu drogowego muszą ustalać czas pracy kierowcy w oparciu o znowelizowaną ustawę o transporcie drogowym. Nowe regulacje wprowadziły istotne zmiany w zakresie pory nocnej, która została skrócona z ośmiu do czterech godzin. Dotychczasowa a nowa pora nocna pracy kierowców Do ostatniego dnia grudnia ...