Wszystkie artykuły

  Czas pracy kierowców 26.10.2012
  Dobowy i tygodniowy okres odpoczynku
  Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno Tobie jako kierowcy, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego, a także zapewnić Ci jak najlepszą kondycję psychofizyczną, która wpływa na spostrzegawczość i czas reakcji na zdarzenia w czasie trwania jazdy przysługuje Ci prawo do odpoczynku. Może mieć on charakter dobowy lub tygodniowy. Dobowy odpoczynek W ciągu dziewięciogodzinnego dnia pracy po ...

  Czas pracy kierowców 26.10.2012
  Czynności nie wliczane do czasu pracy kierowcy
  Dwie godziny po rozpoczęciu pracy zrobiłeś sobie sześciogodzinny postój mimo, że nie wystąpiła żadna konkretna przyczyna do takiego postępowania? Pracodawca nie jest zobowiązany do zapłacenia Ci za ten okres. To nie jedyne wyłączenia z czasu pracy na stanowisku kierowcy. Dyżur a czas pracy kierowcy Jedną z czynności, która nie jest zaliczana do czasu pracy kierowcy jest dyżur. ...

  Czas pracy kierowców 26.10.2012
  Co zaliczamy do czasu pracy kierowcy
  Czas pracy kierowcy nie obejmuje jedynie czynności związanych z prowadzeniem pojazdu, ale wszystkie, które podejmuje on od momentu rozpoczęcia obowiązków do ich zakończenia. Czas oczekiwania związany ze staniem w kolejce do przejścia granicznego czy utrudnieniami przejazdu wynikającymi np. z kolizji drogowej również mieszczą się w czasie pracy na tym stanowisku. Zgodnie z rozkładem ...

  Czas pracy kierowców 26.10.2012
  Indywidulany rozkład czasu pracy kierowcy
  Zmodyfikowana ustawa o transporcie drogowym, która weszła w życie stycznia 2012 roku wprowadziła wiele istotnych zmian w zakresie działalności przewozowej. Pojawiła się w niej definicja indywidulanego rozkładu czasu pracy. Większa elastyczność W znowelizowanej ustawie pojawia się czterogodzinna pora nocna, która obowiązuje w wybranym okresie między północą a godziną 7.00. Zgodnie ...

  Czas pracy kierowców 25.10.2012
  Obowiązek instalowania tachografów
  Autobus lub samochód ciężarowy używany do zarobkowego wykonywania przewozów osób czy rzeczy, musi być wyposażony tachograf. Istnieją dwa rodzaje tego urządzenia służącego do pomiaru czasu pracy kierowcy, ilości przejechanych kilometrów oraz prędkości, z jaką poruszała się ciężarówka czy autobus.Prawny obowiązek Na terenie Polski obowiązek instalowania tachografów istnieje ...

  Czas pracy kierowców 25.10.2012
  Poprawna obsługa tachografu cyfrowego
  Pewnie nie raz wydawało Ci się, że obsługa tachografu cyfrowego to mało skomplikowane zadanie, ograniczające się do włożenia karty kierowcy do czytnika przy rozpoczynaniu pracy i wyciągnięcia jej, gdy dobiega ona końca. Istotna jest jednak bieżąca obsługa urządzenia pomiarowego, ponieważ wszelkie nieprawidłowości i braki wykazane przy kontroli mogą narazić firmę na karę pieniężną. ...

  Czas pracy kierowców 15.10.2012
  Nowe ceny za wydanie kart do tachografów cyfrowych
  Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformowało o wprowadzeniu z dniem 5 października 2012 roku nowych cen za wydanie kart do tachografów cyfrowych. Wszystkie aspekty związane z czasem pracy kierowcy zawodowego, określa obowiązująca w UE i nie tylko umowa AETR. Jednym z jej zapisów jest obowiązek korzystania z tachografów. Każdy kierowca zajmujący się zawodowo ...

  Czas pracy kierowców 15.10.2012
  Czas pracy kierowców w umowie międzynarodowej AETR
  Konwencja międzynarodowa AETR, to obowiązująca w krajach Unii Europejskiej umowa, która określa czas pracy kierowców pojazdów, wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Prace nad umową AETR rozpoczęły się w Genewie w 1970 roku, konwencja obowiązuje od 1976 roku, a w Polsce od 1992 roku. Jednym z celów konwencji AETR jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie krajów-sygnatariuszy. ...