Wszystkie artykuły

  Czas pracy kierowców 27.09.2016
  Praca w godzinach ponadwymiarowych a praca w nadgodzinach
  Godziny ponadwymiarowe występują wyłącznie przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy. Są to godziny pracy powyżej wymiaru przewidzianego dla danego etatu, ale w wymiarze mniejszym niż przewidziany dla całego etatu i nieprzekraczającym ogólnie obowiązujących norm czasu pracy, takie godziny bowiem automatycznie stają się godzinami nadliczbowymi. Godziny ponadwymiarowe rekompensowane ...

  Czas pracy kierowców 06.09.2016
  Za dyżur w załodze przysługuje 50% stawki
  Kierowcy nie przysługuje czas wolny za dyżur pełniony w załodze w czasie prowadzenia pojazdu. W związku z tym przysługuje mu wynagrodzenie za czas dyżuru w wysokości 50% stawki.Wysokość wynagrodzenia za dyżur w załodze nie może niższa niż połowa wynagrodzenia wynikającego z określonej dla kierowcy stawki godzinowej lub miesięcznej, ustalonych przez przedsiębiorcę w warunkach wynagrodzenia. ...

  Czas pracy kierowców 29.08.2016
  Przewóz odpadów a używanie tachografu
  W Polsce z obowiązku stosowania przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, przerwy i okresach odpoczynku zwolnione są wszystkie kategorie pojazdów wskazane w art. 13 rozporządzenia nr 561/2006, w tym również te, które przewożą odpady z gospodarstw domowych.Pojazd wykorzystywany do transportu innych odpadów niż pochodzące z gospodarstw domowych nie jest objęty tym wyłączeniem.Wyłączenie ...

  Czas pracy kierowców 09.08.2016
  Czy można odebrać odpoczynek w czasie prowadzenia pojazdu przez drugiego członka załogi
  Dopuszczalna norma czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dnia pracy to dziewięć godzin lub do dwóch razy w tygodniu maksimum 10 godzin. Włączając w ten czas dodatkowo wymagane przerwy, otrzymujemy wystarczająco długi okres, aby w trakcie jego trwania móc odebrać odpoczynek, którego długość podczas pracy w załodze podwójnej można zawsze ograniczać do dziewięciu godzin.Czy zatem nie ...

  Czas pracy kierowców 09.08.2016
  Odpoczynek kierowcy załogi liczony tak, jakby jechał sam. Dlaczego?
  Dosiadanie się, a następnie wcześniejsze wysiadanie jednego z kierowców jadących w załodze to bardzo ryzykowne działanie. W przypadku kontroli może zostać stwierdzone naruszenie zasad jazdy w załodze, co będzie skutkowało karą dla jednego z kierowców.Dwaj kierowcy jednej firmy wykonują przewozy w załodze, zaczynając z bazy firmy. Jadą na załadunek i następnie ruszają w dość ...

  Czas pracy kierowców 26.07.2016
  Jak wypłacać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe kierowcy pracującemu na część etatu
  Godziny ponadwymiarowe to godziny pracy powyżej wymiaru przewidzianego dla danego etatu, ale w wymiarze mniejszym niż przewidziany dla całego etatu i nieprzekraczającym ogólnie obowiązujących norm czasu pracy (wtedy automatycznie stają się nadliczbowymi). Można je zrekompensować tylko wynagrodzeniem. Problem godzin ponadwymiarowych dotyczy wyłącznie pracowników pracujących w niepełnym ...

  Czas pracy kierowców 05.07.2016
  Kierowca ma określony termin na odbiór skróconego odpoczynku tygodniowego
  Jeżeli odpoczynek tygodniowy został skrócony, kierowcy należy zrekompensować część odpoczynku brakującą do 45 godzin. Tę brakującą część odpoczynku trzeba kierowcy zrekompensować przed upływem trzeciego tygodnia od tygodnia, w którym nastąpiło skrócenie odpoczynku.Regularny odpoczynek tygodniowy wynosi co najmniej 45 godzin, natomiast skrócony odpoczynek tygodniowy co najmniej ...

  Czas pracy kierowców 21.06.2016
  Rekompensata skróconego odpoczynku tygodniowego
  Tygodniowy okres odpoczynku to okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem, obejmujący regularny tygodniowy okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku. Regularny tygodniowy okres odpoczynku to odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin, natomiast skrócony tygodniowy okres odpoczynku oznacza odpoczynek trwający krócej niż 45 godzin, który można skrócić ...

  Czas pracy kierowców 21.06.2016
  Trzy sposoby dokumentowania pracy innej niż kierowanie pojazdem
  Kierowca, którego tylko częścią obowiązków jest kierowanie pojazdem ciężarowym, może na trzy sposoby mieć udokumentowany czas pracy niezwiązany z prowadzeniem pojazdu.Nie ma wątpliwości, że podczas kierowania pojazdem o dmc pow. 3,5 t jedyną możliwością dokumentowania aktywności kierowcy jest użytkowanie w tym celu tachografu. Natomiast odnośnie okresów pracy innej niż kierowanie ...

  Czas pracy kierowców 20.06.2016
  Pojawią się zmiany dotyczące tachografów
  Ministerstwo infrastruktury pracuje nad zmianami przepisów dotyczących używania tachografów. Głównym celem zmian jest dostosowanie przepisów krajowych do regulacji rozporządzenia unijnego nr 165/2014. Największa część planowanej nowelizacji odnosi się do homologacji tachografów oraz zasad działania warsztatów wykonujących instalację i przeglądy tych urządzeń. Nie będzie wolno ...