Zaświadczenie o działalności nie musi uwzględniać wolnych dni

Data: 02-10-2013 r.

Zaświadczenie o działalności powinno dokumentować każdą aktywność oddzielnie. Jednak jeżeli kierowca przez dłuższy okres nie prowadził, tylko pracował w innym charakterze, można wystawić mu zaświadczenie, które nie będzie uwzględniało wolnych dni.

Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić kierowcy zaświadczenie o działalności, gdy kierowca:

  • przebywał na zwolnieniu lekarskim,
  • był na urlopie wypoczynkowym,
  • miał czas wolny od pracy,
  • prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia nr 561/2006 lubumowy AETR,
  • wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu lub pozostawał w gotowości.

Zaleca się wystawianie zaświadczeń o okresach wolnych lub innej pracy zawsze, gdy kierowca systematycznie prowadzi pojazd i w okresie wolnym nie rejestruje swojej pracy na wykresówkach lub karcie kierowcy. Każdy okres innej pracy oraz odpoczynku dobowego lub weekendowego powinien zostać udokumentowany przez przewoźnika oddzielnym zaświadczeniem o działalności.

Jednak w przypadku kierowcy, który przez długi czas nie prowadzi pojazdu, lecz np. pracuje na warsztacie, sztywne stosowanie się do tej zasady prowadziłoby do absurdu – za każdy dzień należałoby wystawić mu zaświadczenie o innej pracy oraz odrębne o odpoczynku. Przepisy nie wymagają, aby w ten sposób dokumentować czas pracy osób, które nie pracują w charakterze kierowców w przewozach drogowych.

Tak więc wystawianie pracownikowi dokumentów w ten sposób doprowadziłoby do tego, że po trzech tygodniach pracy miałby on przy sobie co najmniej 33 zaświadczenia (na każdy z dni roboczych po dwa – o innej pracy i o odpoczynku dziennym oraz za 3 weekendy). Można więc uprościć sprawę. Podczas kontroli drogowej tak uzupełnione zaświadczenie o działalności nie powinno wzbudzać wątpliwości inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32023 )
Array ( [docId] => 32023 )

Array ( [docId] => 32023 )