Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu wystawione później

Data: 18-01-2014 r.

Gdy kierowca wraca z trasy, przewoźnik musi uzupełnić sporządzony przez niego wydruk, wręczając mu zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu. Należy pamiętać, że data na zaświadczeniu nie może być fałszywa.

Gdy kierowca odbiera odpoczynek w trasie, gdzie nie ma możliwości wystawienia mu zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu, powinien zarejestrować okresy nieprowadzenia pojazdu zgodnie z rozporządzeniem nr 3821/85. Stanowi ono, że jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie może używać urządzeń zainstalowanych w pojeździe, to w przypadku tachografu cyfrowego okresy innej pracy, dyspozycji oraz odpoczynku powinien wprowadzić manualnie na kartę kierowcy.

Dopuszczalne jest też sporządzenie i opisanie wydruku z tachografu. To regulacje wspólnotowe, które są nadrzędne nad krajowymi. Służby kontrolne w naszym kraju i w innych państwach respektują je oraz uznają tego typu dokumenty.

Jednak przedstawione postępowanie nie zwalnia z obowiązku stosowania przepisów krajowych. Zgodnie z nimi za dni, w których kierowca nie prowadził pojazdu, należy wystawić mu odpowiednie zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu. Data na zaświadczeniu powinna być zgodna z rzeczywistą datą jego wystawienia. Nie ma potrzeby wpisywania na nim wcześniejszej daty i tym samym poświadczania nieprawdy. Wpisanie bieżącej daty będzie naturalnym następstwem tego, że kierowca wrócił z trasy i jego dokumentacja została uzupełniona. Warto przy tym, aby przez 28 dni miał przy sobie zarówno sporządzony wydruk, jak i wystawione później zaświadczenie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33602 )
Array ( [docId] => 33602 )