Złagodzenie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców w Bawarii

Autor: Joanna Banasiak-Lach
Data: 29-09-2015 r.

W związku z dużym napływem uchodźców do Europy Komisja Europejska przekazała do wiadomości otrzymaną ze strony rządu niemieckiego informację o czasowym złagodzeniu stosowania przepisów regulujących aktywność pracy kierowców w regionie Bawarii (Niemcy).

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zamieścił na swoich stronach najważniejsze informacje w tym zakresie:

 1. Władze Bawarii (The Bavarian State Ministry of Labour, Social Affairs, the Family and Integration) podjęły decyzję o czasowym złagodzeniu na terenie Bawarii kontroli przestrzegania przepisów art. 6-8 Rozporządzenia (WE) 561/2006 dotyczącego harmonizacji niektórych przepisów socjalnych dotyczących transportu.
 2. Odstępstwo od kontroli przepisów wskazanych w pkt 1 odnosi się do kierowców autokarów, którzy przewożą uchodźców lub osoby ubiegające się o azyl w sytuacji, gdy nie ma innych podstaw uchylających czasowe stosowanie przepisów socjalnych.
 3. Czasowe odstępstwo od kontroli przepisów socjalnych (art. 6-8 Rozporządzenia (WE) 561/2006) obowiązuje od 9 września do 9 października 2015 r. w przypadku wjazdu
  z zagranicy na terytorium Bawarii oraz w przypadku przejazdu przez Bawarię celem dojazdu do innych landów niemieckich.
 4. Kierowca autokaru, który jest objęty tym czasowym złagodzeniem przepisów (art. 6-8 Rozporządzenia (WE) 561/2006) musi realizować podróż w eskorcie policji oraz pozostać
  w stałej komunikacji z funkcjonariuszami policji. Zachowane muszą być przy tym wszelkie środki bezpieczeństwa, a kierowcy autokarów muszą być w dobry stanie fizycznym
  i psychicznym.
 5. Kierowcom autokarów, w stosunku do których nastąpiło czasowe złagodzenia zasad kontroli przestrzegania przepisów socjalnych policjanci wystawiają zaświadczenia potwierdzające wystąpienie okoliczności wyłączających czasowe stosowanie przedmiotowych przepisów.
Źródło:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Joanna Banasiak-Lach

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37819 )
Array ( [docId] => 37819 )

Array ( [docId] => 37819 )