Brak odpowiedniego oznaczenia płatnej drogi

Data: 09-02-2014 r.

Jeżeli płatny odcinek drogi nie jest prawidłowo oznaczony, nie powinno się karać za brak opłacenia przejazdu. Kierowca bowiem może nie zdawać sobie sprawy, że jedzie płatną drogą. Tak orzekł warszawski sąd.

Brak odpowiedniej informacji o opłacie za przejazd uniemożliwia kierowcy zorientowanie się, na jakiej drodze znajduje się.

Brak oznaczeń − kara

ITD zatrzymała do kontroli zespół pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony. Ustalono, że kierowca jechał autostradą A4 na odcinku węzeł Bielany Wrocławskie – węzeł Kleszczów bez uiszczenia opłaty elektronicznej. Ukarano więc go grzywną w wysokości 3.000 zł.

Zdaniem kierowcy znaki drogowe nie informowały o obowiązku opłacenia przejazdu. Kierowca złożył więc wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Podniósł w nim, że przy wjeździe na odcinek autostrady A4 nie znajdowały się tablice informujące o obowiązku opłaty. O tym, że droga jest płatna, kierowca dowiedział się dopiero podczas kontroli.

GITD utrzymał nałożoną karę w mocy.Wskazał, że kierowcy mają obowiązek znać podstawowy zakres przepisów dotyczących dróg publicznych. Brak wiedzy czy świadomości w zakresie opłacania przejazdu nie może być usprawiedliwieniem dla naruszenia przepisów. Kierowca wniósł więc skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Stwierdził w niej, że nałożona kara jest nieproporcjonalna do wagi popełnionego przez niego naruszenia.

Uwzględniona skarga

Sąd uchylił obie decyzje wydane przez GITD. Jednak WSA nie zakwestionował wysokości kary, lecz skupił się na kwestii prawidłowego oznaczenia płatnej drogi. Jego zdaniem do nałożenia kary za przejazd bez uiszczenia opłaty nie wystarcza stwierdzenie, że droga jest płatna. Konieczne jest jeszcze prawidłowe oznakowanie tej drogi.

Zarządcy dróg są zobowiązani do oznakowania płatnych dróg tabliczkami T-34. Tabliczkę umieszcza się pod znakiem z numerem autostrady E-15c, drogi ekspresowej E-15d lub innej drogi krajowej E-15a. Znaki z tabliczką T-34 informują kierowców, na jakiej drodze się znajdują i czy za przejazd pobierana jest opłata. Dzięki temu mogą zdecydować, czy jadą nią dalej.

Źródło: wyrok WSA w Warszawie z 4 grudnia 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 2521/12.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33883 )
Array ( [docId] => 33883 )

Array ( [docId] => 33883 )