Fotoradary muszą stać w uzasadnionych miejscach

Data: 30-03-2013 r.

Protesty kierowców zadziałały − minister transportu zmienił przepisy w sprawie lokalizacji fotoradarów. Dnia 26 marca 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące.

Przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzania, czy lokalizacja fotoradarów jest uzasadniona, co 40 miesięcy. Opinię na temat usytuowania urządzeń w danych miejscach ma wydawać właściwy komendant wojewódzki policji.

Zła lokalizacja – zakaz używania

Służby zarządzające fotoradarami (inspektorzy transportu drogowego, straż gminna, straż miejska) muszą pozyskać opinie komendantów oraz sporządzić analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i informację o miejscu lokalizacji urządzeń w określonych terminach. W odniesieniu do fotoradarów zainstalowanych przed 28 czerwca 2011 r. jest to 31 maja 2013 r. Jeśli chodzi o urządzenia zainstalowane od 28 czerwca 2011 r. do 26 marca 2013 r., dokumenty te należy zgromadzić nie później niż na dwa miesiące przed upływem 40 miesięcy od dnia wydania zgody na instalację.

Jeżeli dokumentacja potwierdzi, że fotoradar jest w danym miejscu niepotrzebny, to urządzenie nie będzie mogło być dłużej używane.

Nie ma wyjątków przy wyborze lokalizacji fotoradarów

Do tej pory tylko lokalizację fotoradarów zamontowanych przed 28 czerwca 2011 r. trzeba było uzasadnić analizą stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Urządzenia zainstalowane wcześniej nie musiały spełniać tego warunku. W praktyce oznaczało to, że fotoradary były używane niekoniecznie w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze. Ponadto przepisy nie dawały możliwości okresowego sprawdzenia zasadności umiejscowienia fotoradarów. Jeżeli więc fotoradar już raz postawiono, to nie było podstaw do jego zdemontowania, nawet w sytuacji gdy np. ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu nie był już w danym miejscu potrzebny.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz.U. poz. 366).

Michał Petranik, starszy asystent sędziego w WSA w Warszawie, specjalista z zakresu transportu drogowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32031 )
Array ( [docId] => 32031 )