Ulgi w karach za e-myto

Autor: Adam Hrycak
Data: 15-04-2014 r.

Jeśli kierowca został wielokrotnie ukarany za nieuiszczenie opłaty drogowej, ale nie stać go na zapłatę kar ponieważ nie pozwalają na to jego zarobki, ma prawo starać się o ulgę w spłacie. Tak orzekł WSA w Warszawie.

GITD nałożył na kierowcę śmieciarki karę 3.000 zł za nieuiszczenie drogowej opłaty elektronicznej. Była to jedna z kilkudziesięciu nałożonych na niego wcześniej takich kar. Kierowcy nie było stać na zapłacenie kary, więc wniósł o jej umorzenie do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Podkreślił, że został wprowadzony w błąd przez infolinię systemu viaToll, gdzie była informacja, że za pojazdy specjalne, w tym śmieciarka, którą prowadził, nie trzeba wnosić elektronicznej opłaty za przejazd. Ponadto zarabia tylko około 1.464 zł netto i nie stać go na płacenie kar. Dodał też, że funkcją przepisu, na podstawie którego go ukarano, jest odstraszanie od popełnienia naruszenia. W jego przypadku ta funkcja została już spełniona. GDDKiA utrzymał karę w mocy twierdząc, że nie wystąpiły okoliczności (np. całkowita niezdolność do pracy) uniemożliwiające kierowcy uregulowanie należności.

Kierowca złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Podkreślił w nim, że GDDiKA zupełnie pominął fakt, że kierowca został ukarany za to samo naruszenie grzywną w łącznej wysokości kilkuset tysięcy złotych.

Pomimo tego GDDKiA nie uwzględnił wniosku kierowcy. Potwierdził, że wysokość wymierzonej kary nie stanowi dostatecznej podstawy do uwzględnienia wniosku. Za umorzeniem nie przemawia również argument wielokrotnego ukarania z tytułu braku opłaty drogowej, gdyż byłoby to niesprawiedliwe wobec osób, które dopuściły się jednostkowych naruszeń.

Sprawa trafiła więc do WSA i zakończyła się na korzyść kierowcy. Sąd uznał, że organ wydał decyzję całkowicie oderwaną od realnych możliwości płatniczych kierowcy. Błędnie uznał, że bardzo wysoka łączna suma kar nałożonych na kierowcę nie ma wystarczającego znaczenia dla rozpoznania jego wniosku.

Ponadto kara za brak opłacenia e-myta ma odstraszać kierowców przed popełnieniem kolejnego naruszenia, a nie być kolejnym źródłem wpływu do budżetu państwa.

Podstawą do umorzenia kary jest zatem ważny interes dłużnika lub interes publiczny oraz uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tych należności lub postępowanie egzekucyjne będzie nieskuteczne.

Źródło:

wyrok WSA w Warszawie z 10 marca 2014 r., V SA/Wa 2645/13.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34676 )
Array ( [docId] => 34676 )

Array ( [docId] => 34676 )