Wszystkie artykuły

  Drogi i autostrady w Polsce 27.05.2017
  Kolejne rozszerzenie viaTOLL
  Już niedługo, ponieważ od 9 lipca 2017 r. kolejne odcinki dróg zostaną objęte systemem elektronicznej płatności viaTOLL. Sprawdź, które to będą trasy.Elektroniczną płatnością zostaną objęte:1)      droga ekspresowa S8 na odcinku: skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2012B – węzeł Mężenin;2)      droga ekspresowa S19 na odcinku: węzeł Lublin Sławinek – węzeł ...

  Drogi i autostrady w Polsce 10.10.2016
  Łódź i Legnica – zakaz wjazdu ciężarówek
  Od 17 października 2016 r. w Łodzi będzie obowiązywał zakaz przejazdu samochodów o dmc powyżej 12 ton przez centrum miasta. Kierowcy ciężarówek, którzy miną wjazdy do Łodzi, będą kierowani do najbliższej drogi szybkiego ruchu lub poza granice miasta drogami peryferyjnymi. Ponadto Legnica chce wprowadzić zakaz ruchu dla ciężarówek.Zakaz dla pojazdów o dmc powyżej 12 t w Łodzi ...

  Drogi i autostrady w Polsce 26.09.2016
  Od października kierowca zapłaci za jazdę kolejnymi drogami
  Od 1 października tego roku opłata elektroniczna objęła kolejnych 148 km dróg. Dobra wiadomość jest taka, że wysokość stawek opłat się nie zmieniła. Tym niemniej przewoźnik będzie musiał liczyć się z większymi kosztami podczas wykonywania przewozów krajowych.Do elektronicznego systemu opłat drogowych viaTOLL mają zostać włączone następujące odcinki: A1 na odcinku węzeł ...

  Drogi i autostrady w Polsce 28.07.2016
  Ciężarówki nie wjadą po wakacjach do Łodzi
  Po wakacjach zostanie wprowadzony zakaz wjazdu tirów o dmc powyżej 12 ton do Łodzi. Do tego czasu łódzki Zarząd Dróg i Transportu oraz władze miast ościennych chcą opracować taką organizację ruchu, by tiry nie przeniosły się do Zgierza, Pabianic i Aleksandrowa. Władze łódzkie poinformowały, że dzięki likwidacji ruchu tranzytowego ciężarówek przez Łódź ubędzie w niej 250 ...

  Drogi i autostrady w Polsce 15.07.2016
  Utrudnienia w ruchu na czas Światowych Dni Młodzieży
  W związku z obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz przewozu towarów niebezpiecznych.Zakaz będzie obowiązywał na następujących obszarach województwa małopolskiego i w następujących dniach i godzinach:1) 27 lipca 2016 r. od godz. 12.00 do godz. ...

  Drogi i autostrady w Polsce 27.04.2016
  Kolejne drogi zostaną włączone do systemu viaTOLL
  Opłatą elektroniczną ma zostać objętych kolejnych 148 km dróg. Najprawdopodobniej ma to się stać jesienią 2016 roku. Dobra wiadomość jest taka, że wysokość stawek opłat się nie zmieni.Do elektronicznego systemu opłat drogowych viaTOLL mają zostać włączone następujące odcinki: A1 na odcinku węzeł Łódź Północ – węzeł Tuszyn (ok. 41,5 km), A4 na odcinku węzeł Rzeszów ...

  Drogi i autostrady w Polsce 05.02.2016
  System EETS w Polsce pojawi się niedługo
  Dzięki systemowi EETS będzie można jeździć po wielu krajach UE z jednym urządzeniem pokładowym. Ceny za przejazdy po polskich drogach nie wzrosną z tego powodu, ale nie wszystkie nasze drogi są gotowe na nowy system.Do Sejmu skierowano projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, który ma na celu wdrożenie ...

  Drogi i autostrady w Polsce 10.11.2015
  Nie można ukarać kierowcy za brak opłaty, jeśli droga nie jest oznakowana jako płatna
  Aby móc ukarać kierowcę za nieuiszczenie opłaty elektronicznej, trzeba ustalić, czy ta droga została oznakowana jako płatna. Takie stanowisko zajął NSA w jednym z wyroków.Samo wyszczególnienie odcinka drogi w  rozporządzeniu w  sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, nie wystarcza do nałożenia kary.Stan faktycznyInspekcja Transportu ...

  Drogi i autostrady w Polsce 30.10.2015
  Zmiany w znakach drogowych – będzie lepiej
  Znaki uprzedzą o wjeździe na drogę płatną oraz będą informować o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t. Dzięki temu będzie łatwiej uniknąć kar za nieuiszczenie e-myta oraz za przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia.Szykują się zmiany w rozporządzeniu dotyczącym znaków drogowych.Informacja o płatnej drodzeDrogi, po których przejazd wiąże się z obowiązkiem ...

  Drogi i autostrady w Polsce 23.10.2015
  Płatna droga musi być dobrze oznakowana
  Samo wyszczególnienie odcinka drogi w rozporządzeniu w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną nie wystarcza do nałożenia kary. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.Aby móc ukarać kierowcę za nieuiszczenie opłaty elektronicznej, trzeba ustalić, czy ta droga została oznakowana jako płatna.Trzeba znać przepisyITD nałożyła na kierowcę ...