Brak kary za niepobranie opłaty drogowej z winy systemu viaTOLL

Autor: Adam Hrycak
Data: 11-08-2014 r.

Gdy opłata za przejazd nie zostanie pobrana pomimo istnienia wystarczających środków na koncie, należy złożyć reklamację do operatora viaTOLL i pismo wyjaśniające do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Podczas podróży płatnymi drogami, muszą być spełnione następujące warunki:

 
  • bramownica systemu viaTOLL powinna nawiązać połączenie z urządzeniem viaBOX,
  • na koncie muszą znajdować się środki do opłaty przejazdu,
  • należy wprowadzić do viaBOX-u poprawne dane dotyczące pojazdu.

Jeśli któryś z wymienionych obowiązków nie zostanie spełniony, powstaje naruszenie. W systemie powstaje zapis naruszenia ze zdjęciem pojazdu z chwili odnotowania incydentu oraz informacje, który z wymienionych obowiązków został naruszony. Zapis zostaje przesłany do Biura ds. Elektronicznego Poboru Opłat, które jest częścią GITD.

Jeżeli wystąpienie incydentu zostanie potwierdzone u operatora systemu, wówczas na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, ustalany jest właściciel lub posiadacz pojazdu. Do takiej osoby kierowane jest „wezwanie do wskazania kierującego”, celem określenia, kto kierował w chwili odnotowania incydentu. Po ustaleniu kierowcy wszczynane jest wobec niego postępowanie.

Reklamacja do viaTOLL

Jeżeli elektroniczna opłata drogowa nie zostanie uiszczona z winy systemu viaTOLL, należy złożyć reklamację (najlepiej pisemną) do operatora systemu w najbliższym punkcie obsługi klienta. Potrzebny do tego specjalny formularz oraz szczegółowe informacje na temat jego wypełniania dostępne są na stronie: www.viatoll.pl. W uzasadnieniu reklamacji należy opisać sytuację.

Warto również złożyć reklamację telefoniczną pod numerem: 800 101 101 (numer bezpłatny dla telefonów stacjonarnych w Polsce), + 48 22 521 10 10 (dla telefonów komórkowych i dzwoniących z zagranicy, koszt połączenia zgodnie ze stawką operatora).

Informacja do GITD

Następnie należy skierować pismo do GITD, opisując całą sytuację oraz wskazując, że została złożona reklamacja do operatora systemu. Jeżeli kara została już nałożona, tę informację należy zamieścić we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

GITD po wszczęciu postępowania zwraca się do operatora o przesłanie pisemnego, szczegółowego raportu z transakcji naliczonych podczas danego przejazdu. Jeśli okaże się, że niedobranie opłaty nie było spowodowane brakiem środków na koncie, lecz prawdopodobnie błędem systemu, np. brakiem kontaktu bramownicy z urządzeniem viaBOX, wówczas GITD umorzy postępowanie w sprawie stwierdzonego naruszenia i nie ukarze kierowcy.

Adam Hrycak, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35484 )
Array ( [docId] => 35484 )