Kara dla WITD za nieterminowe rozpatrzenie sprawy

Data: 26-02-2014 r.

Do Sejmu wpłynął projekt zmian w kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z jego założeniami, organ wyższego stopnia będzie mógł wymierzyć organowi niższego stopnia karę za nieterminowe rozpatrzenie sprawy.

Należy zatem rozumieć, że jeżeli WITD nie rozpozna sprawy w terminie, wówczas GITD nałoży na niego grzywnę. Oczywiście zmiany będą dotyczyć nie tylko organów zajmujących się ściśle kwestiami transportu drogowego, lecz wszystkich organów wydających decyzje administracyjne w oparciu o przepisy k.p.a.

500 zł kary

Kara za zwłokę wyniesie 500 zł za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie będzie stwierdzane na podstawie informacji zawartych w metryce sprawy. Kara będzie wpłacana do budżetu państwa w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o jej nałożeniu.

Sprawy nie wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinny być rozpoznawane niezwłocznie. Natomiast te, w których takie postępowanie trzeba przeprowadzić powinny być załatwiane nie później niż w terminie jednego miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy. W postępowaniu odwoławczym sprawy powinny być załatwiane w terminie jednego miesiąca.

Zbadanie okoliczności

Do tych terminów nie będzie wliczany przewidziany w przepisach czas potrzebny na dokonanie określonych czynności (np. 14 dni na zajęcie stanowiska przez inny organ), zawieszenia postępowania oraz okresy opóźnień spowodowane z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Przed nałożeniem grzywny konieczne będzie zbadanie, czy wymienione okoliczności nie wystąpiły i wezwanie organu spóźniającego się w wydaniu rozstrzygnięcia do złożenia wyjaśnień. Na postanowienie o nałożeniu grzywny ukaranemu organowi będzie przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie danych umieszczanych w metryce każdej prowadzonej sprawy o datę wszczęcia postępowania oraz o daty podjętych rozstrzygnięć. Metryka będzie na początku każdego miesiąca przekazywana organowi wyższego stopnia w celu sprawdzenia, czy nie doszło do zwłoki w wydaniu rozstrzygnięcia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34026 )
Array ( [docId] => 34026 )

Array ( [docId] => 34026 )