Kradzież wykresówek stwierdzona wyrokiem sądu karnego

Autor: Adam Hrycak
Data: 06-09-2014 r.

ITD nie może zawsze z góry zakładać, że gdyby przewoźnik należycie prowadził dokumentację, nie doszłoby do kradzieży wykresówek. Zdarza się, że przepis wyłączający odpowiedzialność przewoźnika ma zastosowanie. Tak orzekł NSA.

Podczas kontroli ITD w firmie przewoźnik nie okazał kilkudziesięciu wykresówek jednego ze swoich kierowców. Nałożono na niego za to wysoką karę pieniężną. Przewoźnik odwołał się, twierdząc, że kierowca ukradł wykresówki. Mimo to kara została utrzymana w mocy przez GITD.

Kierowca złodziej

 

Przewoźnik następnie wniósł skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wskazał w niej, że inspekcja nie podjęła żadnych ustaleń w zakresie postępowań karnych prowadzonych przeciwko kierowcy oraz jego przełożonemu.

W wyniku tych postępowań stwierdzono, że kierowca przywłaszczył sobie i ukrył 49 wykresówek, za co został prawomocnie skazany. Natomiast postępowanie karne wobec przełożonego zostało umorzone.

Organizacja pracy

Sąd przyznał rację przewoźnikowi i uchylił decyzje WITD oraz GITD. Uznał, że organy powinny wziąć pod uwagę kwestię kradzieży wykresówek. Następnie powinny zbadać, czy nałożenie kary było prawidłowe, czy przewoźnik nie miał wpływu na powstanie naruszenia, ale wystąpiło ono wskutek zdarzeń i okoliczności, których nie mógł przewidzieć.

GITD wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podkreślił, że przedsiębiorca ma obowiązek tak organizować pracę w swojej firmie oraz tak dobierać pracowników, aby wszystkie przepisy były przestrzegane. GITD podkreślił, że gdyby przewoźnik zachował należytą staranność, nie dochodziłoby do naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Wbrew ustawie

NSA utrzymał wyrok korzystny dla przewoźnika. W ocenie sądu ITD była zobowiązana wnikliwie zbadać okoliczności sprawy, sięgając również po wyrok sądu karnego. Jednak organy tak nie zrobiły. Uznały jedynie, że gdyby firma odpowiednio prowadziła wymaganą dokumentację, nie straciłaby wykresówek.

Inspekcja wydała decyzje, że w żadnym przypadku kradzież wykresówek, niezależnie od okoliczności, nie może zwolnić przedsiębiorcy z odpowiedzialności za powstanie naruszenia. Takie stanowisko jest przeciwne do przepisu ustawy o transporcie, zgodnie z którym przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie, gdy wystąpiło ono wskutek zdarzeń lub okoliczności, których nie mógł przewidzieć.

Źródło:

wyrok NSA z 6 marca 2014 r., II GSK 2004/12.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35662 )
Array ( [docId] => 35662 )

Array ( [docId] => 35662 )