Od 1 lipca obowiązkowo stosujemy ADR 2012/13 

Data: 06-05-2013 r.

Od tego dnia jazda z towarami niebezpiecznymi według wcześniej obowiązujących zasad przestanie być dozwolona. Będzie trzeba stosować wyłącznie najnowsze regulacje przewidziane dla transportu ADR, czyli ADR 2012/13.

Najistotniejsze nowości, do których trzeba dostosować się do końca czerwca, to:

  • nowe przepisy w zakresie wyłączeń,
  • zmiany zasad przewozu w ilościach ograniczonych LQ,
  • zmiany dotyczące towarów niebezpiecznych dużego ryzyka,
  • nowe przedmioty dużego ryzyka,
  • szkolenia osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz
  • oznakowanie towarów zagrażających środowisku.

Nowe oznaczenia

 

Do umowy ADR wprowadzono przepis 1.1.3.9, który zwalnia z obowiązku stosowania ADR-u przewozy towarów niebezpiecznych używanych podczas transportu jako chłodziwo lub czynnik chłodzący (suchy lód, argon oraz azot, skroplone, schłodzone). Wystarczy, że sztuki przesyłki zostaną oznakowane prawidłową nazwą przewozową uzupełnioną dopiskiem „JAKO CHŁODZIWO” lub „JAKO CZYNNIK CHŁODZĄCY”, a pojazd – znakiem ostrzegawczym określonym w przepisie 5.5.3.6.2. na każdym wejściu do pojazdu lub kontenera, w miejscu dobrze widocznym.

Rys. Znak ostrzegawczy

Pojazdy i kontenery do przewozu towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych, które nie podlegają przepisom ADR, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t, zawierające powyżej 8 t brutto towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki w ilościach ograniczonych, muszą być oznakowane rombem o wymiarach minimum 250 x 250 mm, z czarnymi rogami – górnym i dolnym. Znak należy umieścić również z przodu i z tyłu jednostki pojazdu, a w przypadku kontenera – na jego czterech bocznych ścianach.

Uwaga! Od 1 lipca do przewozu wyłącznie towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych nie wolno używać tablic pomarańczowych! Grozi za to kara w wysokości 500 zł.

Ponadto znak tzw. zdechłej ryby trzeba będzie umieszczać także na opakowaniach zbiorczych z towarami niebezpiecznymi zagrażającymi środowisku wodnemu w ilościach wymagających oznakowania sztuki przesyłki tym znakiem.

Inne nowe wymogi

Po 30 czerwca zakazany będzie przejazd przez tunele kat. E pojazdami przewożącymi powyżej 8 t towarów niebezpiecznych w ilościach ograniczonych.

Rozszerzeniu ulegnie wykaz przedmiotów, które zawierają materiały wybuchowe wymagające stworzenia planu ochrony nawet w przypadku przewozu ich niewielkich ilości czy pojedynczych sztuk. Będzie ich 23 rodzaje.

Nowe szkolenia

Wszystkie osoby, które wykonują czynności dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z tym przewozem, odpowiednio do odpowiedzialności i zakresu obowiązków. Wyjątkiem w tym zakresie są kierowcy i doradcy do spraw bezpieczeństwa DGSA. Dla tych osób wystarczające są szkolenia, które muszą odbywać ze względu na wykonywane funkcje.

Podstawa prawna: umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 110, poz. 641).

Marcin Radomski, praktyk specjalizujący się w przepisach transportowych, trener i szkoleniowiec


Zobacz także:


Tagi: adr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32068 )
Array ( [docId] => 32068 )