Przejazd przez kanał La Manche – komunikat GITD

Autor: Joanna Banasiak-Lach
Data: 11-08-2015 r.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego opublikował komunikat w związku z zakłóceniami w wykonywaniu transportu międzynarodowego przez kanał La Manche.

W związku z zakłóceniami w wykonywaniu transportu międzynarodowego przez kanał La Manche spowodowanymi sytuacją w Calais i Dover, Główny Inspektor Transportu Drogowego postanowił  przypomnieć podległym służbom kontrolnym oraz kierowcom realizującym przewozy drogowe w tym rejonie, o możliwości zastosowania w tego typu przypadkach przez kierowcę przepisów określonych w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 382/85 oraz art. 9 Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), które stanowią o możliwości odstąpienia od przepisów określających normy czasu prowadzenia pojazdu oraz przerw i odpoczynków w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku.

Warunkami skorzystania z przepisów są:

  • zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • dokonanie wpisu zawierającego powody odstępstwa od przepisów odręcznie na wykresówce, wydruku z tachografu albo planie pracy najpóźniej po dojechaniu do bezpiecznego miejsca postoju.

W myśl art. 12 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6–9 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój.

Źródło:

GITD

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37669 )
Array ( [docId] => 37669 )