Przeszukiwanie pojazdu przez ITD

Data: 19-02-2014 r.

Inspektorzy Transportu Drogowego nie mają prawa przeszukiwać ani kierowcy ani kabiny pojazdu. Wykracza to bowiem poza przypisany prawem ich zakres obowiązków. Może tego dokonać tylko policja lub służba celna.

Kierowca ma prawo wyrazić sprzeciw, jeżeli podczas kontroli inspektor ITD podejmie decyzję o przeszukaniu pojazdu. Inspektorzy Transportu Drogowego nie mają bowiem prawa przeszukiwać ani kierowcy ani kabiny pojazdu.

Zgodnie z przepisami inspektor wykonując swoje zadania ma prawo do:

  • wstępu do pojazdu (ale nie do jego przeszukania!);

  • kontroli dokumentów;

  • kontroli karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa;

  • kontroli zainstalowanych lub znajdujących się w pojeździe urządzeń pomiarowo-kontrolnych lub tachografu cyfrowego;

  • kontroli używanego w pojeździe urządzenia viaBOX;

  • kontrolowania masy, nacisków osi i wymiarów pojazdu przy użyciu przyrządu pomiarowego;

  • żądania od podmiotu wykonującego przewóz drogowy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli;

  • wstępu na teren podmiotu wykonującego przewóz drogowy, w tym do pomieszczeń lub lokali, gdzie prowadzi on działalność lub przechowuje dokumenty i inne nośniki informacji wymagane przepisami, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność.

Zapamiętaj!

Przeszukania podczas kontroli drogowej dokonać może policja i Służba Celna.


Roman Kozub
, prawnik, były pracownik instytucji kontrolnej, pełnomocnik renomowanych firm transportowych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33961 )
Array ( [docId] => 33961 )