Wszystkie artykuły

  Inspekcja Transportu Drogowego 08.10.2014
  Mamy prawo odmówić okazania wewnętrznych dokumentów do kontroli ITD
  W wielu firmach funkcjonują różne wewnętrzne dokumenty, przygotowywane po to, żeby było łatwiej zarządzać przedsiębiorstwem, np. rozliczać kierowców czy dbać o stan taboru. W trakcie kontroli inspektorzy ITD często są informowani przez kierowców o istnieniu takich dokumentów i żądają ich okazania. Jeśli kierowca lub właściciel firmy odmówi, zdarza się, że nakładają karę ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 08.10.2014
  GITD musi sprawdzić, czy DMC w dowodzie rejestracyjnym jest prawidłowa
  Jeśli w dowodzie rejestracyjnym wpisano złą DMC, GITD nie może się na tym opierać. Inspekcja ustalając DMC zespołu pojazdów przy okazji kontroli uiszczenia opłaty drogowej, musi sprawdzić, czy jest ona prawidłowa. Tym bardziej gdy kierowca twierdzi, że tak nie jest. Tak orzekł WSA w Warszawie.ITD ma obowiązek sprawdzić, czy podana w dowodzie rejestracyjnym dopuszczalna masa całkowita ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 06.09.2014
  Kradzież wykresówek stwierdzona wyrokiem sądu karnego
  ITD nie może zawsze z góry zakładać, że gdyby przewoźnik należycie prowadził dokumentację, nie doszłoby do kradzieży wykresówek. Zdarza się, że przepis wyłączający odpowiedzialność przewoźnika ma zastosowanie. Tak orzekł NSA.Podczas kontroli ITD w firmie przewoźnik nie okazał kilkudziesięciu wykresówek jednego ze swoich kierowców. Nałożono na niego za to wysoką karę pieniężną. ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 16.08.2014
  Odcinkowy pomiar prędkości testowany w stolicy
  Na początek system odcinkowego pomiaru prędkości ruszył w Warszawie oraz na autostradzie A1. Kolejne zestawy będą powoli wprowadzane do użytku. System ostatecznie ruszy w 2015 roku i obejmie 29 odcinków dróg.Nowością w walce ITD z łamiącymi przepisy kierowcami są zestawy do odcinkowego pomiaru prędkości.Gdzie będzie odcinkowy pomiar prędkościJak podaje Dziennik Gazeta Prawna,pierwszy ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 09.08.2014
  Brak kary za niepobranie opłaty drogowej z winy systemu viaTOLL
  Gdy opłata za przejazd nie zostanie pobrana pomimo istnienia wystarczających środków na koncie, należy złożyć reklamację do operatora viaTOLL i pismo wyjaśniające do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Podczas podróży płatnymi drogami, muszą być spełnione następujące warunki: bramownica systemu viaTOLL powinna nawiązać połączenie z urządzeniem viaBOX, na koncie muszą ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 22.07.2014
  Zaświadczenie o badaniach tylko z pieczątką lekarza
  Na orzeczeniu lekarskim kierowcy musi widnieć odpowiednia podstawa prawna, pieczęć uprawnionego lekarza, data badania i data ważności orzeczenia. Brak tych elementów może spowodować, że ITD zakwestionuje jego ważność.Z orzeczenia musi jasno wynikać kto i do wykonywania jakich obowiązków został dopuszczony przez lekarza. Poza tym na dokumencie tym powinna widnieć podstawa prawna, pieczęć ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 12.07.2014
  Trwa modernizacja fotoradarów
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego zaczął modernizować i ujednolicać fotoradary. Stare urządzenia w szarym kolorze są usuwane. Nowe będą montowane tylko w żółtych obudowach i będą znajdowały się w wyjątkowo niebezpiecznych miejscach.Szare fotoradary już nie działają. Obecnie urządzenia te mogą być instalowane tylko w żółtych obudowach. Przy drogach stoją jeszcze maszty ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 14.06.2014
  TK: właściciele aut powinni mieć prawo wglądu do zdjęć z fotoradarów
  Właściciele pojazdów, które zostały sfotografowane przez fotoradary, mają prawo wglądu do zdjęć, nim trafią do sądu za niewskazanie kierowcy łamiącego przepisy. Taki wyrok wydał Trybunał Konstytucyjny.Trybunał wskazał, że art. 38 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (kpw), który uniemożliwia właścicielom aut zapoznanie się ze zdjęciem z fotoradaru przed skierowaniem ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 20.05.2014
  Odmowa wskazania kierującego pojazdem
  Właściciel lub posiadacz pojazdu ma obowiązek wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że auto zostało użyte wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.Nie trzeba wskazywać, komu został powierzony pojazd, ale tylko wtedy, gdy został on skradziony. W każdym innym przypadku, za niewskazanie ...

  Inspekcja Transportu Drogowego 06.05.2014
  ITD udziela informacji na temat przepisów
  Jeżeli przedsiębiorca ma wątpliwości dotyczące dokumentacji i przepisów z nią związanych, może zasięgnąć informacji w tej sprawie w Inspekcji Transportu Drogowego. Organ ten powinien udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.Do podstawowych zadań ITD należy przede wszystkim kontrola przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego oraz innych przepisów, ...