Czym jest tranzyt

Kategoria: Logistyka
Autor: Woźniak Wojciech
Data: 27-06-2012 r.

Tranzyt jest pojęciem związanym z logistyką. Odnosi się ono do procedury pozwalającej przetransportować w kraju towary pochodzące z zagranicy, a które nie podlegają przywozowym opłatom celnym oraz nie mają dla nich zastosowania środki polityki handlowej.

Tranzyt przez kraj

W naszym kraju stosuje się trzy metody tranzytu: procedura TIR, krajowa procedura tranzytowa oraz wspólna procedura tranzytowa TIR. Każda z nich odbywa się na innych warunkach i jest wykorzystywana w odrębnych przypadkach. Przybliżone zostaną procedury TIR oraz wspólna procedura tranzytowa.

Procedura TIR

Procedura ta ma zastosowanie w przewozach drogowych z wyłączeniem przeładunku. Odbywać może się przez jedną lub kilka granic, lecz tylko, kiedy transport jest w stanie nienaruszonym z odpowiednimi nieuszkodzonymi zamknięciami celnymi. Rozpoczęcie i zakończenie transportu musi odbywać się przewozem drogowym, jednak w trakcie jego trwania możliwe jest pokonywanie fragmentów trasy za pomocą transportu morskiego lub kolejowego.

Koniec trasy może znajdować się w tym samym kraju, z którego rozpoczął się transport, musi jednak chociaż raz opuścić terytorium państwa. Sam ładunek w procedurze TIR zwolniony jest z odprawy celnej, kiedy spełnia następujące warunki:

  • jest zaplombowany, aby jako przesyłka celna nie został wprowadzony do obrotu w kraju do tego nie przeznaczonym
  • pojazd, którym transportowany jest towar, posiada świadectwo dopuszczenia do drogowego transportu międzynarodowego pod zamknięciami celnymi
  • trasa przejazdu została wyznaczona i zaakceptowana przez władze celne
  • na skrzynię ładunkową władze celne naniosły odpowiednie plomby, które będą sprawdzane przy każdorazowym przekraczaniu granicy

Nawet pomimo spełniania wszystkich wyżej wymienionych warunków, momencie gdy zachodzi podejrzenie jakichś nieprawidłowości, transport może zostać poddany kontroli w dowolnym urzędzie celnym przejścia granicznego.

Wspólna procedura tranzytowa

Procedura WPT jest konwencją podpisaną przez Wspólnotę Europejską oraz kraje EFTA, powstała w celu uproszczenia i ujednolicenia przepisów celnych. Wykorzystywana jest do przewozu dowolnego rodzaju towarów, a do jej wykonania potrzebny jest tylko jeden dokument tranzytowy tj. formularz SAD oraz pojedyncze zabezpieczenie ważne przez czas trwania transportu.

Procedura ta najczęściej stosowana jest, kiedy tranzyt odbywa się na trasie granicy pomiędzy krajami, które podpisały konwencję oraz jeśli istnieje potrzeba transportu drogowego lub uproszczonej formy transportu kolejowego, lotniczego, rurociągowego, morskiego lub przewozu kontenerowego.

Jeżeli transport odbywałby się między państwami, które obowiązuje konwencja, lecz pomiędzy nimi występuje kraj trzeci, który jej nie podpisał, procedura ta nie może zostać zastosowana.

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32097 )
Array ( [docId] => 32097 )

Array ( [docId] => 32097 )