Wszystkie artykuły

  Logistyka 30.10.2012
  Dokumenty przy transporcie na teren Rosji
  Podstawowym dokumentem upoważniającym polskiego przedsiębiorcę oferującego przewozy drogowe do wjechania na terytorium Rosji w celach transportowych jest list przewozowy CMR. To wynik porozumienia do jakiego doszło w sierpniu 2012 roku w Soczi. Nowe postanowienia Podstawowym dokumentem, który stanowi podstawę do wykonywania przewozów drogowych na linii Polska-Rosja jest Umowa zawarta 30 ...

  Logistyka 29.10.2012
  Formuły incoterms
  Niedoprowadzenie do skutku zlecenia w przewozach międzynarodowych może wynikać z niemożliwości ustalenia np. tego, kto i w jakim zakresie powinien odpowiadać za dostawę pod względem finansowym. Z myślą o takich sytuacjach w 1936 roku Międzynarodowa Izba Handlowa wprowadziła zbiór regulacji obejmujących warunki obrotu w transporcie. Obecnie stosuje się znowelizowane w 2000 roku formuły ...

  Logistyka 29.10.2012
  Załadowcy na rynku transportowym
  Słysząc o załadowcach w odniesieniu do transportu drogowego, kolejowego, lotniczego czy też morskiego zwykle myślimy o pracownikach trudniących się umieszczeniem towaru na danym pojeździe. Jednak osoby te odgrywają zupełnie inną rolę, mając na rynku usług przewozowych, zwłaszcza na arenie międzynarodowej bardzo silną pozycję. Prawdziwa rola załadowcy Mianem załadowcy w branży ...

  Logistyka 29.10.2012
  Rynek kontenerowy
  Lokalizacja Polski na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych biegnących z jednej strony ze wschodu na zachód, zaś z drugiej z północy na południe Europy sprawia, że coraz dynamiczniej rozwija się u nas rynek kontenerowy. Ta jedna z gałęzi transportu jest związana przede wszystkim z działalnością w obszarze morskim. Usprawnienie przewozów Na rynku kontenerowym realizowany jest głównie ...

  Logistyka 29.10.2012
  Homologacja pojazdu
  Będąc producentem lub importerem nowego samochodu, ciężarówki, motoroweru, tramwaju lub innego typu pojazdu, a także części oraz wyposażenia do niego musisz posiadać dokument, który pozwala na jego dokładną identyfikację. Chodzi o świadectwo homologacji, które potwierdza możliwość funkcjonowania pojazdu zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w danym państwie. Badania homologacyjne Aby ...

  Logistyka 29.10.2012
  Fracht lotniczy
  Nie zawsze transport drogowy jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo czy terminowość dostawy przesyłki, a to podstawowe kwestie, których klient wymaga od przedsiębiorstwa oferującego usługi przewozowe. Alternatywnym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na szybkiej dostawie towaru do odbiorcy, coraz częściej staje się fracht lotniczy. Co obejmuje fracht lotniczy W przypadku przewożenia ...

  Logistyka 26.10.2012
  Zwolnienie kierowcy, który popełnił przestępstwo
  Zatrudniony kierowca dopuścił się kradzieży przewożonego na zlecenie klienta towaru? Jeśli wina pracownika została potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu, zgodnie z Kodeksem pracy można go zwolnić. Jakie inne zdarzenia uprawniają do rozwiązania umowy z kierowcą bez jej wypowiedzenia?Trzy najcięższe przypadki Artykuł 52 § 1 Kodeksu pracy umożliwia pracodawca rozwiązanie zawartej ...

  Logistyka 26.10.2012
  Odszkodowania od kierowcy, który spowodował wypadek
  Każda firma działająca w branży transportowej, która dysponuje nawet kilkupojazdową flotą musi liczyć z tym, że jeden z pracowników może spowodować lub brać udział w wypadku drogowym. Kiedy można zażądać od pracownika odszkodowania i jakiego rzędu mogą to być roszczenia? Straty w mieniu Jednym z najczęstszych następstw wypadków drogowych jest uszkodzenie samochodu firmowego. ...

  Logistyka 26.10.2012
  Kiedy przewoźnik nie odpowiada za uszkodzenie lub zniknięcie towaru
  W momencie, gdy jako przewoźnik przyjmujesz towar do przewozu, spada na Ciebie odpowiedzialność za całkowite lub częściowe uszkodzenie czy zagubienie dostawy. W jakich przypadkach nie zostaniesz pociągnięty do wypłacenia odszkodowania za wszelkie tego typu szkody, do których doszło w trakcie transportu z miejsca A do punktu B? W Polsce a za granicą Zależnie od miejsca, gdzie realizowany ...

  Logistyka 25.10.2012
  Obowiązki rozładowcy dostawy materiałów niebezpiecznych
  Po dotarciu transportu zawierającego materiały niebezpieczne do miejsca przeładunku lub punktu jego odbioru niezbędne będzie podjęcie czynności rozładunkowych. Mogą je podejmować jedynie osoby, które przeszły odpowiednie szkolenie w zakresie przewozu towarów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, a także innych przedmiotów i środowiska naturalnego. Sprawdź ...