Wszystkie artykuły

  Logistyka 17.10.2012
  Jak przebiega graniczna kontrola sanitarna
  Zanim importowane z państw nienależących do Unii Europejskiej owoce czy warzywa trafią do obrotu muszą zostać poddane granicznej kontroli sanitarnej. Czynność ta jest niezbędna, aby uniknąć wprowadzenia na rynek produktów, które mogłyby zagrozić zdrowiu czy nawet życiu mieszkańców naszego kraju. Po pierwsze wniosek Działania kontrolne podejmowane są na wniosek osoby odpowiedzialnej ...

  Logistyka 16.10.2012
  Wniosek o graniczną kontrolę sanitarną
  Jesli sprowadzamy artykuły spożywcze spoza krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, to przed przekroczeniem granic Polski musimy złożyć do Państwowej Inspekcji Sanitarnej wniosek o przeprowadzenie granicznej kontroli sanitarnej. Potwierdzi ona, czy importowany towar jest bezpieczny i może zostać dopuszczony do obrotu na terenie RP. Osoba odpowiedzialna za import artykułów spożywczych ...

  Logistyka 16.10.2012
  Co podlega granicznej kontroli sanitarnej
  Import żywności pochodzenia niezwierzęcego z państw nie należących do Unii Europejskiej jest możliwy jedynie po pozytywnym wyniku kontroli sanitarnej, przeprowadzonej w punkcie przekraczania granicy danego państwa. Warto wiedzieć, co podlega nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej w transporcie. Owoce i warzywa oraz… Graniczną kontrolę sanitarną przeprowadza się w momencie, gdy ...

  Logistyka 16.10.2012
  Ubezpieczenie OC przewoźnika
  Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy oferującego usługi przewozowe jest zadbanie o powierzony przez klienta towar. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie uchronić transportowany ładunek choćby przed uszkodzeniami. Wykupując ubezpieczenie OC można zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony zleceniodawcy w przypadku poniesienia przez niego strat. Co obejmuje OC przewoźnika Utrata, ...

  Logistyka 15.10.2012
  W Niemczech trzeba dokumentować transport pojazdem o dmc do 3,5 t
  Niemcy zaostrzają przepisy dotyczące transportu drogowego, dokonywanego pojazdami, których całkowity ciężar razem z przyczepą bądź naczepą wynosi od 2,8 do 3,5 tony. Informacja ta będzie przydatna dla polskich przedsiębiorców, którzy prowadzą usługi transportowe na terenie Niemiec. Nowy przepis niemieckiego rozporządzenia w sprawie załóg pojazdów mechanicznych oznacza, że kierowcy ...

  Logistyka 15.10.2012
  Zmiana przepisów w zakresie przejazdu pojazdów nienormatywnych
  Dnia 19 października 2012 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku, o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowa ustawa znowelizuje przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, która dotyczy także zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Wprowadzana w życie znowelizowana ustawa - Prawo o ruchu drogowym, w zakresie ...

  Logistyka 15.10.2012
  Krokodyle w nieoznakowanych radiowozach. Jakie mają auta
  Od września 2012 roku Inspekcja Transportu Drogowego dysponuje nie oznakowanymi radiowozami, wyposażonymi w fotoradary. Oznacza to, że już nie tylko policja może kontrolować prędkość auta w ruchu. Nieco inna jest strategia ITD od tej stosowanej przez drogówkę. Jednak efekt dla kierowcy jadącego za szybko, będzie tak samo dotkliwy. Inspektorzy Transportu Drogowego, od koloru mundurów ...

  Logistyka 15.10.2012
  Tachograf, czyli wewnętrzny kontroler kierowcy
  Obowiązek wyposażania w tachografy pojazdów, które służą do wykonywania transportu drogowego towarów oraz pasażerów, wszedł w życie na terenie Unii Europejskiej we wrześniu 1986 roku, jako konsekwencja podpisania przez kraje członkowskiej konwencji AETR, regulującej używanie tych urządzeń pomiarowych.Każdy pojazd służący do transportu drogowego, czy jest to autokar czy pojazd ...

  Logistyka 12.10.2012
  Dlaczego warto mieć własną gestię transportową
  Jeśli zależy Ci na pełnej kontroli eksportowanego lub importowanego towaru, począwszy od momentu przygotowania ładunku i załatwienia wszelkich formalności administracyjno-prawnych po dotarcie ładunku do celu? Możesz przejąć na siebie gestię transportową, ale pamiętaj, że tym samym zgadasz się na ponoszenie wszelkich kosztów związanych z przewozem. Istota gestii transportowej Gestia ...

  Logistyka 12.10.2012
  Wybór dobrego ubezpieczenia cargo
  Zlecając firmie spedycyjnej przewóz własnego towaru nie jesteś w stanie przewidzieć, czy w czasie transportu nie dojdzie do uszkodzenia ładunku w skutek błędu ludzkiego czy warunków pogodowych. Może też dojść do kradzieży. Lepiej dmuchać na zimne i wykupić ubezpieczenie cargo. Cargo, czyli pełna ochrona Ubezpieczenie cargo chroni przed przykrymi konsekwencji związanymi z uszkodzeniem, ...