Zmiana przepisów w zakresie przejazdu pojazdów nienormatywnych

Kategoria: Logistyka
Autor: Mieszkowski Piotr
Data: 03-09-2012 r.

Dnia 19 października 2012 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku, o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowa ustawa znowelizuje przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, która dotyczy także zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Wprowadzana w życie znowelizowana ustawa - Prawo o ruchu drogowym, w zakresie przejazdu pojazdów nienormatywnych, wprowadza następujące zmiany:

  • nową definicję pojazdu nienormatywnego,
  • nową definicję ładunku niepodzielnego i pilota,
  • nowe warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych,
  • siedem kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, które wydawane są na okres od 1 do 24 miesięcy.
Nowością znowelizowanej ustawy jest rozszerzenie katalogu organów uprawnionych do wydawania zezwoleń o starostę, prezydenta miasta na prawach powiatu, zarządcę drogi właściwego dla drogi, po której ma być wykonywany przejazd oraz ustalenie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, a także ustalenie wysokości kar pieniężnych za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia.

Nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym to jednak nie wszystko. W życie wejdą także akty wykonawcze do ustawy - Prawo o ruchu drogowym, jak m.in. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, które określa warunki dystrybucji oraz tryb wydawania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego i jego wzory.

Wśród nowych wzorów znalazły się, wzory m.in.: zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wypisu z zezwolenia (w przypadku zezwolenia kategorii I), wzory wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, wymagania dla organu składającego zmówienie na blankiety zezwoleń i producenta blankietów zezwoleń, wymaganie składania wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Ponadto ww. zakresie wejdą w życie także:

  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, które określa wysokość opłat za wydanie zezwoleń poszczególnych kategorii, w zależności od okresu ważności zezwolenia oraz
  • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych, które z kolei określa wymagania w zakresie pilotowania pojazdu nienormatywnego. Te wymagania to m.in.: warunki pilotowania przez jeden albo dwa pojazdy wykonujące pilotowanie, pojazd wykonujący pilotowanie i jego wyposażenie, obowiązki pilota podczas pilotowania pojazdu nienormatywnego oraz wzór tablicy oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie.

Producentem i dystrybutorem blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego została wybrana Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Dystrybucja blankietów zezwoleń odbywać się ma na podstawie zamówienia złożonego przez organ właściwy do wydania zezwolenia, czyli odbiorcę, u producenta blankietów. Koszt dostarczenia blankietów zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych to 1,17 zł brutto za szt. Koszty zamówienia wraz z kosztami dostawy pokrywa odbiorca.


Zobacz także:

Mieszkowski Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32102 )
Array ( [docId] => 32102 )

Array ( [docId] => 32102 )