Badania kierowców – kiedy trzeba płacić

Autor: Karol Lankamer
Data: 04-11-2016 r.

Pracodawca ma obowiązek wysyłać kierowców na profilaktyczne badania lekarskie oraz pokrywać ich koszty. W przypadku kierowców przeprowadzane co 5 lat lub 30 miesięcy badania lekarskie i psychologiczne zastępują wstępne oraz okresowe badania pracownicze.

Pracodawca ponosi koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi pracownikami. Aby starać się o pracę na stanowisku kierowcy, kandydat musi spełniać konkretne wymagania kwalifikacyjne, m.in. odbyć badania lekarskie i psychologiczne, które potwierdzą brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

Badania przed przyjęciem do pracy

 

Przewoźnik może wymagać, by kandydat do pracy przedstawił wymienione dokumenty w trakcie procesu rekrutacji. Skoro kierowca udał się na badania przed przyjęciem do pracy, nie może żądać w momencie zatrudnienia od nowego pracodawcy zwrotu poniesionych w związku z nimi kosztów.

Podobnie w przypadku kierowców, którzy mieli przerwę w wykonywaniu przewozu drogowego, np. wynikającą z czasowej zmiany branży. Jeśli w związku z takimi okolicznościami, nie odbyli w terminie szkolenia okresowego i badań, muszą je ukończyć przed przystąpieniem do ponownego wykonywania przewozów. Większość przewoźników będzie wówczas wymagać od kandydata do pracy przedstawienia dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia okresowego, badań lekarskich i psychologicznych oraz uzyskanie wpisu do prawa jazdy jeszcze przez zawarciem umowy.

Badania w trakcie zatrudnienia

Inaczej to wygląda, gdy kierowcy zatrudnionemu od pewnego czasu w firmie upływa termin okresowych badań lekarskich i psychologicznych, zbieżny z terminem kolejnego szkolenia okresowego zawodowych kierowców. Następuje to regularnie, w zależności od wieku kierowcy co 5 lat lub 30 miesięcy. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy ma obowiązek nie tylko wysyłać kierowców na badania lekarskie i psychologiczne, ale ponadto pokrywać ich koszty.

Badania lekarskie zawodowych kierowców są wykonywane w zakresie i na zasadach wynikających z Kodeksu pracy. Oznacza to, że badania przypadające w okresie zatrudnienia powinny odbywać się w miarę możliwości w godzinach pracy. Zatem za godziny nieprzepracowane w związku z takimi badaniami kierowca ma prawo do wynagrodzenia. Jeśli w celu odbycia badań pracownik musi udać się do innej miejscowości, ma prawo do należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Karol Lankamer, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu bhp i czasu pracy kierowców, były pracownik PIP, wspólnik w firmie doradczo-szkoleniowej „Pogotowie Kadrowe – Lankamer – Prasołek” sp. j.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39686 )
Array ( [docId] => 39686 )