Czy trzeba wydać kierowcy druk polecenia wyjazdu służbowego

Autor: Joanna Kaleta
Data: 16-09-2014 r.

Jeżeli firma rozlicza delegacje kierowcy na podstawie danych pobranych z karty kierowcy, nie musi rozpisywać i wyliczać niebieskich druków „Polecenie wyjazdu służbowego”. Czasem jednak zalecana jest forma pisemna takiego dokumentu.

Podróżą służbową kierowcy jest:

  • każde zadanie służbowe, polegające na wykonaniu na polecenie pracodawcy przewozu poza miejscowość, w której znajduje się jego siedziba lub inne miejsce prowadzenia przez niego działalności, tj. oddział, filia lub przedstawicielstwo,

  • każdy wyjazd poza taką miejscowość, mający na celu wykonanie przewozu.

Polecenie wyjazdu służbowego nie musi być wyrażone w szczególnej formie. Jednak do celów dowodowych oraz w celu rozliczenia delegacji zalecana jest ta pisemna. Najczęściej stosowany druk delegacji jest z jednej strony uznawany za polecenie służbowe, a z drugiej za dokument, na podstawie którego pracodawca rozlicza koszty delegacji. To firma decyduje, czy stosuje taką formę polecenia delegacji.

Pracodawca wydając pracownikowi polecenie wyjazdu służbowego, musi pamiętać o tym, aby zawierało ono niezbędne informacje, takie jak:

  • cel wyjazdu – należy określić, jakie zadania ma wykonać pracownik,

  • miejsce rozpoczęcia podróży służbowej − miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży,

  • termin wyjazdu oraz czas jego trwania,

  • rodzaj środka transportu,

  • ewentualna zaliczka na pokrycie kosztów podróży − jeśli kierowca otrzyma taką zaliczkę, pracodawca powinien określić jej wysokość.

Zapamiętaj!

Rozliczenie czasu pracy kierowców w czasie delegacji jest dokonywane na podstawie zapisów w tachografie cyfrowym, co dodatkowo ułatwia wykazanie rzeczywistego czasu pracy podczas podróży służbowej. Dzięki temu można zwolnić kierowców z obowiązku rozpisywania dokumentu delegacji po powrocie lub nawet przestać wydawać takie dokumenty.

Joanna Kaleta, prawnik specjalizujący się w przepisach prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35717 )
Array ( [docId] => 35717 )

Array ( [docId] => 35717 )