Egzamin na prawo jazdy - zmiany w przepisach

Autor: Adam Hrycak
Data: 20-05-2014 r.

Kandydatów na kierowców czekają korzystne zmiany w uzyskiwaniu prawa jazdy. Będą mieli dostęp do bazy egzaminacyjnych pytań na prawo jazdy, a także będą mogli dowiedzieć się, na które z nich źle odpowiedzieli.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących po uchwaleniu przez Sejm trafiła pod obrady Senatu.

Nowa teoria

Pytania używane na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy będą opracowywane na zlecenie ministra infrastruktury i rozwoju, a następnie weryfikowane przez specjalną komisję. Nie zostaną ustalone raz na zawsze, będą aktualizowane co najmniej raz na kwartał. Ponadto pytania będą udostępnione na stronie internetowej ministerstwa.

Dzięki zmianom osoba, która nie zdała egzaminu, będzie mogła sprawdzić w ośrodku egzaminacyjnym, na jakie pytania udzieliła błędnych odpowiedzi oraz jak powinna brzmieć poprawna odpowiedź.

Szybszy obieg

Wszystkie WORD-y mają być wyposażone w identyczny system informatyczny. Obecnie przeprowadzają egzaminy w oparciu na dwóch różnych systemach – przygotowanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW) i Instytut Transportu Samochodowego – oraz dwie odrębne bazy pytań.

Niestety tylko system PWPW jest kompatybilny z systemem teleinformatycznym starostw i pozwala na elektroniczny obieg dokumentów zdającego między WORD a starostwem. Ośrodki egzaminacyjne wyposażone w system oferowany przez ITS muszą korzystać z obiegu dokumentów w formie papierowej.

Da się zdobyć prawo jazdy bez kursu

Kandydat będzie mógł, tak jak obecnie, przygotować się do egzaminu teoretycznego w ośrodku szkolenia kierowców albo samodzielnie, co jest nowością. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego ma być ważny bezterminowo, a nie jedynie przez sześć miesięcy.

Bez zdania teorii nie będzie można rozpocząć nauki jazdy oraz szkolenia z umiejętności udzielania pierwszej pomocy, które będzie konieczne do uzyskania prawa jazdy.Na egzaminie praktycznym egzaminator ma też weryfikować umiejętność energooszczędnej jazdy.

Ponadto osoby, które ukończyły kurs na wyższe kategorie prawa jazdy, będą mogły przystąpić do egzaminu na niższe kategorie. A zatem ci, którzy mają prawo jazdy kategorii:

  • A1 – będą mogli zdawać egzamin na kategorię AM,

  • A2 – będą mogli zdawać egzamin na kategorię A1 lub AM,

  • B, B+E, C, C+E, D lub D+E – będą mogli odpowiednio zdawać egzamin na kategorie B1, C1, C1+E, D1, D1+E oraz AM.

Źródło:

ustawa z 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, przekazana do Senatu.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34885 )
Array ( [docId] => 34885 )