Koniec z wieloletnimi umowami na czas określony

Autor: Adam Hrycak
Data: 11-03-2014 r.

Do Sejmu wpłynął projekt zmian w umowach na czas określony. Nowelizacja ma na celu wyeliminowanie patologii, polegającej na zawieraniu wieloletnich umów o pracę na czas określony. Obecnie umowy takie posiada ok. 27% pracowników.

Projekt zakłada, że łączny czas zatrudnienia pracownika na podstawie umowy na czas określony u danego pracodawcy nie będzie mógł przekroczyć 24 miesięcy. Jeżeli ten termin zostanie przekroczony będzie to równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony. Dzięki takiemu rozwiązaniu nieistotna już będzie ilość zawieranych umów terminowych oraz długość przerw między nimi. Jedyną przesłanka będzie łączny czas trwania takich umów pomiędzy stronami stosunku pracy.

W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy uzgodnionym z zakładową organizacją związkową ww. okres będzie mógł zostać przedłużony do maksymalnie 36 miesięcy. Przedstawione zmiany nie będą dotyczyć umów o pracę na zastępstwo.

Zmiana zasad liczenia umów o pracę na czas określony pociągnie za sobą zmianę przepisów dotyczących wypowiadania takich umów. Umowy o pracę na czas określony zawarte na okres nieprzekraczający 12 miesięcy nie będą mogły być wypowiadane.

Natomiast w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy pracodawca i pracownik będą mogli przewidzieć wcześniejsze jej rozwiązanie za wypowiedzeniem, a jego okres ma wynosić:

  • 2 tygodnie w przypadku umów zawartych na dłużej niż 12 miesięcy,
  • 1 miesiąc w przypadku umów zawartych na dłużej niż na 18 miesięcy.

Na podstawie układu zbiorowego lub regulaminu pracy będzie możliwe wprowadzenie po stronie pracodawcy obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony.

Projekt zakłada również wzrost odszkodowań za nieuzasadnione lub niezgodne z przepisami wypowiedzenie umowy o pracę. Jeśli zmiany wejdą w życie będzie to wynagrodzenie za okres od 2 tygodni do 12 miesięcy.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34145 )
Array ( [docId] => 34145 )

Array ( [docId] => 34145 )