Minimalne wynagrodzenie za pracę również na umowach śmieciowych

Autor: Adam Hrycak
Data: 19-03-2014 r.

Do Sejmu wpłynął projekt zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zakłada on, że osoby zatrudnione na podstawie tzw. umów śmieciowych, nie będą już dyskryminowane jeśli chodzi gwarancję minimalnych zarobków.

W projekcie przewidziano wprowadzenie do ustawy definicji pracy zarobkowej, którą miałoby być m.in. wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o współpracy, umowy o dzieło w przypadku których powstają zobowiązania w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Dla osób wykonujących pracę zarobkową na podstawie takich umów nie będzie określane minimalne wynagrodzenie miesięczne, lecz minimalna stawka godzinowa. Jej wysokość będzie ilorazem dwunastokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia określonego w danym roku kalendarzowym oraz rocznego nominału czasu pracy obliczanego w oparciu przepisy kodeksu pracy, tj. liczby godzin pracy w danym roku.

Zmienione przepisy mają obowiązywać w 2015 roku, a wzór obliczeń przedstawiałby się następująco:

(12 x 1680) : 2016 = 10 zł

Minimalna stawka za godzinę pracy dla osób wykonujących pracę na podstawie tzw. umów śmieciowych ma więc wynieść dokładnie 10 zł brutto. W okresie pierwszego roku wykonywania pracy kwota ta mogłaby wynosić nie mniej niż 80% tej stawki, a więc co najmniej 8 zł.

Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1680 zł brutto miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może natomiast być niższa niż 80% tej kwoty, czyli 1344 zł brutto. Wskazane kwoty dotyczą jednak wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowach o pracę. Osoby świadczące pracę na podstawie tzw. umów śmieciowych (np. umów zlecenia lub o dzieło) nie mają więc gwarancji minimalnego wynagrodzenia.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34427 )
Array ( [docId] => 34427 )