Rozliczenie delegacji dla załogi

Data: 09-02-2014 r.

Kierowców z załogi należy potraktować tak samo, jeśli chodzi o rozliczenie delegacji, ponieważ dla obu z nich wyjazd był służbowy. Przysługują im więc należności, takie jak diety i zwrot kosztów podróży.

Podróżą służbową kierowcy jest każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu polecenia pracodawcy:

 • przewozu drogowego poza miejscowość, gdzie znajduje się siedziba pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały;

 • wyjazdu poza miejscowość, w której jest siedziba pracodawcy oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały, w celu wykonania przewozu drogowego.

Kierowcy w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tego zadania służbowego, ustalane na zasadach określonych w przepisach. Są to własne przepisy ustalone przez pracodawcę albo najczęściej rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej. Z tytułu podróży krajowej oraz zagranicznej pracownikowi przysługują:

 1. diety,
 2. zwrot kosztów:
 • przejazdów,
 • dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
 • noclegów,
 • innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

  Podczas podróży służbowej kierowcy często korzystają z kabiny sypialnej. Sąd Najwyższy kilkakrotnie wypowiadał się na temat ryczałtu dla kierowcy śpiącego w kabinie samochodu. Po pierwsze stwierdził, że ryczałt za nocleg nie przysługuje, tylko gdy pracodawca lub strona zagraniczna zapewniają pracownikowi bezpłatny nocleg, który umożliwia sen oraz wykonanie innych niezbędnych czynności związanych z noclegiem.

  Następnie SN uznał, że zapewnienie kierowcy noclegu w kabinie prowadzonego pojazdu nie może być uznane za zapewnienie bezpłatnego noclegu. W związku z tym nie zwalnia to pracodawcy z obowiązku wypłaty ryczałtu za hotel.


  Agata Lankamer-Prasołek
  , specjalista z zakresu transportu drogowego, wspólnik w firmie „Pogotowie kadrowe – Lankamer – Prasołek”


  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »
  Array ( [docId] => 33887 )
  Array ( [docId] => 33887 )

  Array ( [docId] => 33887 )