Wszystkie artykuły

  Prawa i obowiązki kierowcy 22.12.2016
  Kiedy nie otrzymasz zezwolenia na pracę kierowcy cudzoziemca
  Od 1 stycznia 2017 r. będą zmiany w zatrudnianiu obcokrajowców. Sprawdź, kiedy możesz nie otrzymać zezwolenia na pracę dla takiej osoby na stanowisku kierowcy oraz, czy kierowca może wykonywać pracę krótkoterminową.Starosta będzie mógł odmówić udzielenia zezwolenia na pracę, jeśli pracodawca: posługiwał się podrobionymi dokumentami, był ukarany za nielegalne powierzanie pracy, naruszał ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 21.12.2016
  Sprawdź, czy kierowca musi zabierać do Francji aneksy dotyczące zmiany wynagrodzenia
  Kierowca, który przebywa na terytorium Francji, powinien posiadać w pojeździe umowę o pracę. Zdarza się jednak, że w umowie wpisane są nieaktualne stawki wynagrodzenia, ponieważ płaca kierowcy zmieniała się przez lata. Czy powinien więc mieć także aneksy do umowy z aktualną stawką? Dekret nr 2016-418 z 7 kwietnia 2016 r. (potocznie zwany Loi Macron) wprowadził wiele zmian we francuskim ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 20.12.2016
  Jakie koszty trzeba zwrócić kierowcy po podróży służbowej
  Wydawałoby się, że rozliczenie delegacji służbowej kierowcy nie powinno sprawiać większych kłopotów. Często jednak pojawiają się wątpliwości, jakie inne koszty trzeba zwrócić kierowcy w związku z delegacją. Rozwiewamy je w tym artykule.Oprócz diet delegowanemu pracownikowi należy zwrócić koszty: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 19.12.2016
  Jak zatrudnić kierowcę, jeśli kończy już pracę w innej firmie
  Nie ma przeciwwskazań, by zatrudnić kierowcę niezwłocznie, również w trakcie okresu wypowiedzenia. Przecież wolno zatrudnić kierowcę, który równolegle pracuje w innej firmie. Trzeba tylko odebrać od niego pisemne oświadczenie o wymiarze zatrudnienia lub niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 06.12.2016
  Sprawdź, czy kierowca musi zabierać do Francji aneksy dotyczące zmiany wynagrodzenia
  Kierowca, który przebywa na terytorium Francji, powinien mieć w pojeździe umowę o pracę. Zdarza się jednak, że są w niej nieaktualne stawki wynagrodzenia, ponieważ płaca kierowcy zmieniała się przez lata, a stawki aktualizowano w aneksach. Czy w takim razie powinien mieć też przy sobie aneksy? Dekret nr 2016-418 z 7 kwietnia 2016 r. (potocznie zwany Loi Macron) wprowadził wiele zmian ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 03.12.2016
  Wyrok TK − zatrzymanie prawa jazdy i mandat za przekroczenie prędkości zgodne z konstytucją
  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dotyczące zatrzymywania kierowcom prawa jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h oraz nakładanie za to mandatu jest zgodne z konstytucją. Kierowca, który przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, jest karany mandatem oraz zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące. Zdaniem RPO samo zatrzymywanie ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 08.11.2016
  Świeżo upieczony kierowca nie dostanie od razu karty do tachografu
  Kierowca pojazdów ciężarowych (lub autobusów), który dopiero zdał egzamin na prawo jazdy kat. „C” (lub „D”), musi uzbroić się w cierpliwość i jeszcze trochę odczekać na uzyskanie wymaganych dokumentów, bez których nie wolno rozpoczynać pracy kierowcy. Czy może jednocześnie złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy i karty kierowcy?Wielu pracodawców posiada pojazdy wyłącznie ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 04.11.2016
  Badania kierowców – kiedy trzeba płacić
  Pracodawca ma obowiązek wysyłać kierowców na profilaktyczne badania lekarskie oraz pokrywać ich koszty. W przypadku kierowców przeprowadzane co 5 lat lub 30 miesięcy badania lekarskie i psychologiczne zastępują wstępne oraz okresowe badania pracownicze. Pracodawca ponosi koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad zatrudnionymi pracownikami. Aby starać się o pracę na stanowisku kierowcy, ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 31.10.2016
  Sprawdź, czy kierowca na zleceniu może wykonywać przewozy na potrzeby własne
  W ustawie o transporcie jest przepis, który określa, jakie rodzaje umów muszą mieć kierowcy przewożący ładunki i osoby w ramach przewozów na potrzeby własne. Jakie to umowy?W niezarobkowym przewozie drogowym (czyli przewozem na potrzeby własne) pojazdy samochodowe używane do przewozu muszą być prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników. Pojęcie „pracownik” oznacza osobę ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 25.10.2016
  Odwołanie kierowcy z urlopu – sprawdź, kiedy jest możliwe i jakie będzie miało konsekwencje
  Urlop wypoczynkowy to uprawnienie każdego pracownika. Jego wymiar zależy od stażu pracy. Przepisy przewidują możliwość odwołania pracownika z urlopu. Nakładają jednocześnie na pracodawcę obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez podwładnego, a które mają bezpośredni związek z odwołaniem. Nie zawsze więc powstaną takie koszty. Odwołanie powinno być uzasadnione wystąpieniem ...