Wszystkie artykuły

  Prawa i obowiązki kierowcy 10.08.2016
  Kierowca nie odpowiada za hałas samochodów na parkingu
  Może zdarzyć się, że miejsce postojowe wybrane na odpoczynek znajduje się w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Mieszkańcy mogą domagać się zaprzestania takiego postoju nie od kierowcy, lecz od właściciela nieruchomości.Niekiedy mieszkańcom okolicznych zabudowań przeszkadza hałas, jaki wywołują poruszające się samochody ciężarowe. Rozważyć należy jednak kwestię, czy ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 02.08.2016
  Które dokumenty kierowcy można przechowywać w aktach pracowniczych tylko w formie kopii
  Obowiązkiem każdego pracodawcy, niezależenie od profilu prowadzonej działalności, jest prowadzenie akt osobowych, zwanych niekiedy aktami pracowniczymi. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, takie jak prawo jazdy, karta kierowcy czy paszport powinny zostać przez pracodawcę skserowane i przechowywane w formie kopii w części A akt osobowych. Przepisy zabraniają przechowywania w ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 02.08.2016
  Trzy sposoby obliczania delegacji w przypadku podróży do kilku państw
  Rozliczanie podróży zagranicznych uzależnione jest od określenia państwa docelowego podróży służbowej, ponieważ od tego uzależniona jest między innymi wysokość diety. Jeżeli podróż jest wykonywana do dwóch lub więcej państw, pracodawca może określić więcej niż jedno państwo docelowe.Pracodawca musi każdorazowo określić państwo docelowe przed rozpoczęciem podróży w ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 27.07.2016
  Surowsze kary dla drogowych przestępców
  Minister sprawiedliwości zgłosił projekt zmian w Kodeksie karnym, który przewiduje znaczne zaostrzenie kar dla osób popełniających wykroczenia drogowe. Sprawdź, kto będzie musiał szczególnie uważać, gdy nowelizacja wejdzie w życie.Kierowca, który w stanie nietrzeźwości lub odurzony narkotykami spowodował śmiertelny wypadek (albo ciężkie uszkodzenie ciała), będzie skazywany na ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 27.07.2016
  Oświadczenie od kierowcy w sprawie zatrudnienia u innego pracodawcy
  Warto jak najszybciej odebrać od nowego kierowcy oświadczenie na temat tego, czy wykonuje przewozy w innej firmie. To pozwoli przedsiębiorcy sprawnie i bez narażania się na łamanie przepisów zaplanować jego czas pracy.Pracodawca ma obowiązek uzyskać od każdego kierowcy pisemne oświadczenie w sprawie: zatrudnienia lub niezatrudnienia u innego pracodawcy, a także przeciętnej liczby godzin ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 05.07.2016
  Które dokumenty kierowcy można przechowywać w aktach pracowniczych tylko w formie kopii
  Obowiązkiem każdego pracodawcy, niezależenie od profilu prowadzonej działalności, jest prowadzenie akt osobowych, zwanych niekiedy aktami pracowniczymi. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, takie jak prawo jazdy, karta kierowcy czy paszport powinny zostać przez pracodawcę skserowane i przechowywane w formie kopii w części A akt osobowych. Przepisy zabraniają przechowywania w ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 04.07.2016
  Czego dobrze dowiedzieć się od kierowcy nim go zatrudnimy
  Przedsiębiorca ma prawo zażądać od niego aktualnego zaświadczenia o niezastosowaniu wobec niego zakazu wykonywania zawodu kierowcy. Może również zapytać kierowcę o to, czy popełnił wykroczenia drogowe i ile ma na koncie punktów karnych.Katalog informacji, jakich pracodawca może oczekiwać od kandydata na kierowcę, jest ograniczony do niezbędnego minimum. Przewoźnik ma prawo poprosić ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 29.06.2016
  Nie trzeba rozwiązywać umowy w przypadku nieobecności zleceniobiorcy
  Jeżeli obie strony uzgodniły czasową nieobecność zleceniobiorcy, to przez miesiąc umowa po prostu nie będzie realizowana. Nie jest konieczne rozwiązanie ani zawieszenie umowy zlecenia.Umowa zlecenia może ulec rozwiązaniu w każdym czasie, za wypowiedzeniem. Jednak jeżeli w treści umowy nie określono długości okresu wypowiedzenia, może ono mieć skutek natychmiastowy. Artykuł 746 Kodeksu ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 29.06.2016
  Kierowca na dopalaczach - jak możemy postąpić
  Nowym i niebezpiecznym zjawiskiem w procesie pracy są popularne w ostatnim czasie dopalacze – szczególnie w przypadku prac o dużym ryzyku wystąpienia wypadku czy katastrofy. Ponad wszelką wątpliwość wyłączają one gotowość pracownika do pracy w roli kierowcy. Popularne „dopalacze” jak dotąd doczekały się precyzyjnej, bezpośredniej definicji ustawowej. Określenie to funkcjonuje ...

  Prawa i obowiązki kierowcy 27.06.2016
  Można zatrudnić kierowcę, jeśli nie ma na swoim koncie zakazu wykonywania zawodu
  Kierowca mający na swoim koncie wyrok za przestępstwo w komunikacji, np. nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, może być zatrudniona przez przewoźnika w charakterze kierowcy, jeżeli sąd nie wydał zakazu wykonywania zawodu kierowcy.Jednym z warunków uzyskania i posiadania uprawnień do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego jest to, aby w stosunku do zatrudnionych kierowców, ...