Zasady transportu lotniczego materiałów niebezpiecznych

Autor: Stwora Sylwia
Data: 22-10-2012 r.

Transport lotniczy materiałów niebezpiecznych na pokładzie samolotów cywilnych, w tym realizujących loty tranzytowe, wymaga spełnienia restrykcyjnych wymogów zgodnych z rozporządzeniami krajowymi oraz międzynarodowymi.

Wykaz DGR

Materiały niebezpieczne zostały podzielone na 9 klas, wśród których kolejno wymienia się:

 • materiały wybuchowe,
 • gazy,
 • łatwopalne płyny,
 • łatwopalne ciała stałe lub samozapalne lub przy kontakcie z wodą emitują łatwopalny gaz,
 • utleniacze i nadtlenki organiczne,
 • materiały toksyczne i zakaźne,
 • radioaktywne, a także
 • żrące,
 • pozostałe różne towary niebezpieczne
Wszelkie warunki transportu materiałów niebezpiecznych opracowało ICAO (Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego) oraz IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Transportu Lotniczego) i zawarte są w Instrukcji Technicznej ICAO oraz przepisach IATA DGR.

W Polsce dodatkowo obowiązuje również ustawa o prawie lotniczym z dnia 3 lipca 2002 roku oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi.

Zasady transportu materiałów niebezpiecznych

Aby dany materiał niebezpieczny mógł zostać dopuszczony do przewozu drogą lotniczą, niezbędne jest uzyskanie zgody państw, które będą uczestniczyć w tej operacji. Zwykle transport materiałów niebezpiecznych odbywa się samolotem cargo.

Niezbędne jest posiadanie wpisu na listę przewozów MAWB (Master Air Way Bill) oraz podpisanie przez nadawcę deklaracji Shipper’s Declaration for Dangerous Goods, na której musi się znaleźć trasa towaru, dane nadawcy i odbiorcy, porty wylotu i przylotu oraz typ samolotu. Towar powinien być zapakowany w opakowania posiadające atest UN oraz oznakowane etykietą zawierającą pełny adres nadawcy i odbiorcy, numer UN, prawidłową nazwę wysyłkową i ilość towaru. Konieczne są nalepki określającymi klasę niebezpieczeństw oraz naklejki handlingowe (ostrzegawcze).

Ponadto do kapitana samolotu powinien trafić pisemny dokument NOTOC o tym, jaki towar znajduje się na pokładzie maszyny, w jakich kontenerach został umieszczony, w których przedziałach i na jakiej trasie jest on przewożony.


Zobacz także:

Stwora Sylwia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32208 )
Array ( [docId] => 32208 )

Array ( [docId] => 32208 )