Holowanie pojazdów z zagranicy

Data: 02-02-2014 r.

Do świadczenie usług holowania pojazdów z przekroczeniem granicy nie jest wymagana wspólnotowa licencja na transport. Wystarczy mieć zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne międzynarodowe.

Zaświadczenie to wymagane jest na terytorium Polski. Zagraniczne służby nie będą go wymagać podczas kontroli (choć oczywiście można je okazać). Na terenie innych państw w przypadku przewozów rzeczy na potrzeby własne (np. holowania pojazdów) nie jest wymagane żadne uprawnienie – ani zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, ani licencja, ani zaświadczenie na potrzeby własne.

Charakter przewozu będzie określany na podstawie stwierdzonego stanu faktycznego, czyli posiadanych dokumentów, przeznaczenia pojazdu lub ewentualnie przewożonego ładunku. Taki przewóz nie jest zwolniony z obowiązku przestrzegania norm czasu pracy. Wyłączenie takie obowiązuje tylko w przypadku przewozów wykonywanych pojazdami specjalistycznymi do holowania pojazdów (pomocy drogowej) poruszającymi się w promieniu 100 km od swojej bazy. Jeżeli odległości są większe, kierowca ma obowiązek rejestrować swój czas jazdy, obowiązkowych przerw i odpoczynków za pomocą tachografu.

Musi ponadto okazywać do kontroli wykresówki lub dane cyfrowe z bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni. Za dni, w których kierowca nie prowadził pojazdu, powinien mieć również zaświadczenie o działalności kierowcy (nieprowadzeniu pojazdu).

Oprócz tego kierowca powinien mieć przy sobie:
  • dowód rejestracyjny pojazdu (na terytorium Polski + dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC),
  • prawo jazdy (z odpowiednim wpisem dotyczącym daty ważności, jeżeli ze względu na datę wydania tego dokumentu kierowca obowiązany był uzyskać wpis urzędu),
  • opłaty drogowe – w zależności od przepisów obowiązujących w tym zakresie na terytorium danego państwa.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33643 )
Array ( [docId] => 33643 )

Array ( [docId] => 33643 )