Nadchodzą ważne zmiany w ustawie o transporcie drogowym

Autor: Adam Hrycak
Data: 15-04-2016 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym powstanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, w którym znajdą się również osoby niezdolne do prowadzenia działalności transportowej. Będzie połączony z innymi w pozostałych krajach UE.

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym został przyjęty przez rząd i wkrótce powinien trafić do Sejmu.

Trzy ewidencje

Zadaniem rejestru będzie poprawa bezpieczeństwa oraz warunków uczciwej konkurencji w transporcie drogowym. Rejestr zostanie zbudowany na bazie rejestrów już funkcjonujących w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach i miastach na prawach powiatu. Za powadzenie rejestru w systemie teleinformatycznym ma odpowiadać GITD.

Rejestr będzie się składał z trzech ewidencji:

  • przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • poważnych naruszeń przepisów określających obowiązki lub warunki przewozu drogowego,
  • osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy – do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Dostępne informacje

Dane zgromadzone w ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, mają być jawne i dostępne dla każdego zainteresowanego. Wyjątkiem będą dane dotyczące daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania.

Z kolei dane gromadzone w ewidencji poważnych naruszeń oraz osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy, będą udostępniane jedynie w niezbędnym zakresie i na wniosek upoważnionych organów. Chodzi o: starostów, wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, wojewódzkich komendantów Policji, komendanta głównego Straży Granicznej, komendantów oddziałów Straży Granicznej, dyrektorów izb celnych, Głównego Inspektora Pracy, zarządców dróg, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz sądy.

Przekazywanie danych do rejestru i ich udostępnianie ma się odbywać przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej GITD lub środków komunikacji elektronicznej obsługiwanych przez system teleinformatyczny rejestru.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38864 )
Array ( [docId] => 38864 )