Nowe przepisy transportowe na Węgrzech

Autor: Adam Hrycak
Data: 20-05-2014 r.

Od 4 maja 2014 r. na Węgrzech obowiązują nowe przepisy dotyczące zarobkowego transportu drogowego rzeczy, przewozów na potrzeby własne, przewozów drogowych osób autobusami oraz przewozów osób na potrzeby własne.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, wjeżdżając na terytorium Węgier międzynarodowi przewoźnicy muszą w rubrykach zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy podać: miejsce przekroczenia granicy węgierskiej, dokładną datę i godzinę wjazdu (dzień, godzina, minuta), oraz zapis licznika kilometrów pojazdu.

 

W przypadku zezwolenia EKMT (tj. zezwolenia wielokrotne i wielostronne przyznawane krajom członkowskim Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu) należy natomiast dokonać wpisu w karnecie do zezwolenia EKMT.

Jeżeli kierowca nie dostosuje się do ww. wymogów, zostanie ukarany za niewskazanie wymaganych informacji oraz za brak zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy lub zezwolenia EKMT lub za wykorzystywanie nieważnego zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy lub zezwolenia EKMT.

Przepisy nakazują również, aby międzynarodowy przewoźnik drogowy okazał zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy lub zezwolenie EKMT nadawcy lub odbiorcy ładunku w na terytorium Węgier. Nadawca lub odbiorca musi sprawdzić datę i czas załadunku oraz przechowywać kopie tych dokumentów przez 1 rok na wypadek kontroli. W przypadku zezwolenia EKMT zapis licznika kilometrów pojazdu powinien zostać umieszczony w kolumnie 6. karnetu do zezwolenia EKMT.

W przypadku węgierskiego zezwolenia na przewozy do i z krajów trzecich, stan licznika kilometrów pojazdu trzeba wpisać na odwrotnej stronie zezwolenia, pod miejscem na adnotacje służb celnych. Karze za nieprzestrzeganie ww. przepisów podlega także węgierski nadawca lub odbiorca towaru.

Zezwolenia, o których mowa wymagane są  w przypadku wykonywania transportu przez polskiego przewoźnika pomiędzy krajami nienależącymi do UE a Węgrami (np. przewóz pomiędzy Ukrainą a Węgrami). Wewnątrz Unii, zezwolenia nie są wymagane.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34899 )
Array ( [docId] => 34899 )