Pojazd specjalny a obowiązek opłaty elektronicznej za przejazd

Data: 07-08-2013 r.

Pojazd specjalny (przeznaczenie: pompa do betonu, masa własna 27,5 t), który porusza się po płatnych drogach krajowych, musi być wyposażony w urządzenie viaBOX i tym samym ma obowiązek uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd.

Obowiązek uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych spoczywa na właścicielach i kierowcach: pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów (pojazd samochodowy + przyczepa, naczepa) o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz autobusów. Wyjątkiem od tej reguły są pojazdy sił zbrojnych, służb ratowniczych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej oraz Policji, a także zarządców dróg krajowych wykorzystywane do utrzymania tych dróg.

Aby więc rozstrzygnąć, czy za pompę do betonu zarejestrowaną jako pojazd specjalny, trzeba płacić opłatę elektroniczną za przejazd, należy najpierw ustalić, czy jest ona pojazdem samochodowym. Pojazd samochodowy to, zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie drogowym, pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Pompa do betonu ma silnik i technicznie jest zdolna do poruszania się z prędkością większą niż te 25 km/h, a jej dopuszczalna masa całkowita znacznie przekracza 3,5 tony. W związku z tym jest pojazdem samochodowym objętym opłatą elektroniczną za przejazd po drogach krajowych. Tym samym na właścicielu pompy spoczywa obowiązek wyposażenia pojazdu w urządzenie viaBOX.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32260 )
Array ( [docId] => 32260 )

Array ( [docId] => 32260 )