Przepisy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ujednolicone

Autor: Katarzyna Laskowska-Woś
Data: 25-03-2014 r.

13 marca 2014 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Ujednolicone przepisy obowiązują od 14 marca 2014 r.

Dzięki tekstowi jednolitemu przepisy dotyczące zakresu i czasu trwania egzaminu oraz dokumentów w postaci formularza zgłoszeniowego i zaświadczenia ADR, które uległy zmianie od stycznia ubiegłego roku, zostały scalone w formie jednego aktu prawnego.

Egzamin dla kierowców przewożących towary niebezpieczne przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami.

Test składa się z:

  • 30 pytań - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;

  • 18 pytań - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;

  • 15 pytań - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;

  • 15 pytań - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Czas trwania egzaminu wynosi:

  • 60 minut - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;

  • 40 minut - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;

  • 30 minut - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;

  • 30 minut - w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu.

Wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika wynosi 50 zł.

Katarzyna Laskowska-Woś, doradca firm transportowych, ekspert z zakresu prawa transportowego

Tagi: adr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34498 )
Array ( [docId] => 34498 )