Regularny transport za granicą niemożliwy tylko na polskiej licencji

Autor: Ewa Matejczyk
Data: 15-07-2014 r.

Aby uzyskać w Polsce licencję wspólnotową, trzeba prowadzić firmę i mieć zarejestrowane auta w naszym kraju. Taka licencja uprawnia tylko do 3 przewozów kabotażowych na terenie innego państwa UE, a nie do regularnego transportu.

Przedsiębiorca może zdobyć polską licencję wspólnotową na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. By dostać zezwolenie trzeba prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP, zgłoszoną w polskiej ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Ponadto pojazdy muszą być zarejestrowane również na terytorium Polski, żeby można było je zgłosić do licencji. Posługiwanie się samochodami niezgłoszonymi do licencji jest niedozwolone. W Polsce podlega to karze w wysokości 800 zł.

Taka licencja nie uprawnia do wykonywania na stałe transportu krajowego wewnątrz innego kraju. W sytuacji, gdyby przewoźnik założył firmę w Polsce i miał licencję wspólnotową wydaną w Polsce, na terenie innego kraju UE mógłby wykonać jednorazowo najwyżej 3 przewozy kabotażowe.

Kabotaż polega na przewozie ładunków z miejsca położonego na terytorium kraju do innego miejsca położonego na terytorium tego państwa bez przekraczania jego granic.

Zapamiętaj!

Jeśli ktoś chce wykonywać transport drogowy na terytorium innego kraju unijnego, musi mieć tam zarejestrowaną firmę oraz pojazdy, aby móc ubiegać się o licencję wydaną przez tamtejszy urząd.

Ewa Matejczyk, prawnik specjalizujący się w przepisach transportowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35346 )
Array ( [docId] => 35346 )

Array ( [docId] => 35346 )