Uprawnienia ADR do przewozu masy bitumicznej

Autor: Roman Kozub
Data: 01-07-2014 r.

Kierowca przewożący asfalty drogowe musi odbyć szkolenie ADR. Asfalt należy bowiem do grupy towarów niebezpiecznych, a odpowiednie przeszkolenie zminimalizuje prawdopodobieństwo powstania wypadku lub podjąć odpowiednie działania w razie, gdy do niego dojdzie.

Asfalty drogowe klasyfikowane są w klasie 9 (różne materiały i przedmioty niebezpieczne) jako UN 3257 MATERIAŁ O PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE, CIEKŁY, I.N.O., o temperaturze równej lub wyższej niż 100°C, ale niższej od swojej temperatury zapłonu, ładowany w temperaturze 190°C lub niższej.

Podczas przewozu asfaltu (masy bitumicznej) muszą być spełnione wszystkie wymogi przepisów umowy ADR, w tym między innymi wymóg związany z posiadaniem przez kierowców odpowiednich uprawnień.

Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinni przejść kurs szkoleniowy podstawowy. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi podczas przewozu ADR-ów. Ponadto dzięki szkoleniu będą potrafili zminimalizować prawdopodobieństwo powstania wypadku, a, gdy do niego dojdzie − podjąć działania zmierzające do ograniczenia skutków wypadku i zachowania bezpieczeństwa własnego, innych osób oraz środowiska.

Kierowcy przewożący ADR-y powinni posiadać zaświadczenie wydane przez właściwą władzę, stwierdzające, że przeszli kurs szkoleniowy i zdali egzamin w zakresie wymagań, które powinny być spełnione podczas przewozu towarów niebezpiecznych.

Roman Kozub, prawnik, były pracownik instytucji kontrolnej, pełnomocnik renomowanych firm transportowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35228 )
Array ( [docId] => 35228 )

Array ( [docId] => 35228 )