Wszystkie artykuły

  Warunki wykonywania transportu 23.01.2017
  Czy niepodstawienie pojazdu to niewykonanie umowy przewozu
  Przewoźnik, który akceptuje zlecenie transportowe, zawiera w tym momencie umowę przewozu, zanim jeszcze skieruje pojazd pod adres wskazany przez zleceniodawcę. Oznacza to, że musi podstawić auto pod załadunek. A co, jeżeli tego nie zrobi lub się spóźni? Kwestię opóźnienia w przewozie przesyłki reguluje Prawo przewozowe. Wiąże się z odpowiedzialnością przewoźnika i to niezależną ...

  Warunki wykonywania transportu 17.01.2017
  Czekają nas dużo surowsze kary za wykroczenia drogowe
  Sejm pracuje nad prawem o ruchu drogowym. Za wykroczenia drogowe: jazdę po alkoholu, niezatrzymanie się do kontroli i złamanie zakazu prowadzenia pojazdów będą groziły bardzo surowe kary. Maksymalna dozwolona prędkość pojazdu albo zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym będzie wynosiła 50 km/h bez względu na porę doby.Za spowodowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka ...

  Warunki wykonywania transportu 16.01.2017
  Transportujesz odpady po UE? Sprawdź zasady
  Jeśli przewozisz odpady po unijnych państwach, po pierwsze musisz zgłosić przewóz, po drugie – odpowiednio oznakować pojazd, a po trzecie – wyposażyć kierowcę w potrzebne dokumenty. Sprawdź szczegóły.Na terenie Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej (oprócz Niemiec) nie ma obowiązku specjalnego znakowania pojazdów przewożących odpady. W Niemczech takie samochody (dotyczy ...

  Warunki wykonywania transportu 10.01.2017
  Przewozy alkoholu, paliw i tytoniu będą monitorowane od lutego
  Wejście w życie przepisów regulujących zgłaszanie i monitorowanie przewozów będzie przesunięte – tak poinformowało ministerstwo finansów. Ponadto zasady monitorowania zostaną zmienione w stosunku do pierwotnego projektu.Rejestrowanie przewozów alkoholu, paliw i tytoniu będzie obowiązkowe od lutego, a nie, jak wcześniej planowano, od stycznia. Ponadto w projekcie przepisów dokonano ...

  Warunki wykonywania transportu 02.01.2017
  Jak przygotować dokument dotyczący ładunku w przewozach na potrzeby własne
  To zarządzający transportem odpowiada za wyposażenie kierowcy w poprawnie wypełniony dokument przewozowy. Jeśli nie tego dopilnuje lub pojawią się błędy w tym dokumencie, zarządzający może ponieść karę wynoszącą 500 zł. W przypadku krajowego przewozu na potrzeby własne nie ma określonej formy dokumentu przewozowego. Nadawca przesyłki musi złożyć list przewozowy przewoźnikowi, ...

  Warunki wykonywania transportu 13.12.2016
  Kiedy możesz stracić dobrą reputację
  15 grudnia 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym. Zmienią się m.in. zasady dotyczące utraty dobrej reputacji. Sprawdź, kiedy przewoźnik albo zarządzający transportem mogą utracić dobrą reputację, a więc uprawnienia do wykonywania zawodu.Utrata dobrej reputacji będzie Ci groziła gdy organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, ...

  Warunki wykonywania transportu 12.12.2016
  Transport odpadów – zmiany pojawią się w 2018 roku
  Długo wyczekiwane rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów wejdzie w życie dopiero 24 stycznia 2018 r., a nie w 2017 roku. Przypominamy, co przyniosą ze sobą zapowiadane zmiany. Nowelizacja przewiduje, że będzie można transportować odpady niebezpieczne wraz z innymi odpadami, ale pod warunkiem że nie będą miały ze sobą kontaktu, czyli będą zabezpieczone ...

  Warunki wykonywania transportu 28.11.2016
  Jakie dokumenty są potrzebne przy przewozie medycznych odpadów
  Podczas transportu odpadów medycznych z przychodni i innych placówek ochrony zdrowia kierowca musi mieć przy sobie oraz okazywać na żądanie organu kontroli m.in. dokumenty związane z przewożonym ładunkiem oraz wymagane przy transporcie odpadów. W krajowym transporcie drogowym odpadów nie ma konkretnego wzoru dokumentu przewozowego. Z tego względu za dokument przewozowy można uznać każdy, ...

  Warunki wykonywania transportu 18.11.2016
  Kiedy nie poniesiesz odpowiedzialności za szkody w ładunku
  Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za szkody, jeśli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych jego winą, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej. Przepisy łagodzą odpowiedzialność przewoźnika za szkodę w ładunku, ale równocześnie przerzucają na niego odpowiedzialność ...

  Warunki wykonywania transportu 31.10.2016
  Sprawdź, jak uniknąć kar za utratę ładunku
  Zawsze istnieje ryzyko, że przewożony towar zostanie skradziony lub zniszczony. W takiej sytuacji nadawca może się oczywiście domagać od przewoźnika odszkodowania. Kwestie te regulują trzy różne akty prawne.Wykonując usługę przewozu towaru, przewoźnik musi liczyć się z możliwością jego utraty. Nawet zachowanie należytej staranności nie gwarantuje w stu procentach, że ładunek ...