Wszystkie artykuły

  Warunki wykonywania transportu 17.10.2012
  Zasady transportu ciała lub prochów ludzkich w kraju i za granicą
  Oferowanie usług związanych z przewozem ciała lub prochów ludzkich, zarówno w Polsce, jak i za granice kraju, objęte jest uregulowaniami prawnymi, które określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku. Wymaga ono uzyskania odpowiednich zaświadczeń i pozwoleń, a także właściwego środka transportu. Prawne zezwolenia W momencie, gdy trzeba wwieźć lub wywieść ciało ...

  Warunki wykonywania transportu 11.10.2012
  Przewóz kabotażowy na terenie Unii Europejskiej
  Od 14 maja 2010 roku polscy przewoźnicy mogą realizować przewozy kabotażowe na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Dla wielu kabotaż stał się dobrym sposobem na prowadzenie działalności transportowej ze względu na wyższe niż na polskim rynku stawki przewozowe. Warto wiedzieć, jakie warunki należy spełnić, aby prowadzenie działań kabotażowych było zgodne z przepisami. ...