Co dzieje się z licencją, gdy przekształcasz działalność

Autor: Małgorzata Skonieczna
Data: 06-02-2017 r.

Zdarza się, że przewoźnik decyduje o zmianie dotychczasowej formy prowadzenia działalności. Co wówczas dzieje się z licencją wspólnotową na wykonywanie transportu międzynarodowego na obszarze Unii Europejskiej? Czy przedsiębiorca musi występować o nową?

Licencji wspólnotowej nie można przekazywać osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na kogoś innego. Wyjątek stanowią sytuacje, w których przeniesienie licencji jest spowodowane:

 1. śmiercią osoby fizycznej posiadającej licencję wspólnotową i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,

 2. połączeniem, podziałem lub przekształceniem zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych albo sprzedażą przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego.

Przeniesienie uprawnień wynikających z licencji wspólnotowej może wystąpić, jeżeli do przekształcenia działalności doszło zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Dopuszczają możliwość przekształcenia:

 • jednoosobowej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną),

 • spółki cywilnej w spółkę handlową,

 • spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej w inną spółkę handlową.

Przekształcenie następuje z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. W przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową wygląda to analogicznie. Dniem przekształcenia jest dzień wpisania przekształconej spółki do rejestru. Natomiast przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wykreśla z urzędu właściwy organ ewidencyjny. W całym procesie przekształcenia formy prowadzonej działalności nie ma więc żadnego okresu przejściowego, w którym przewoźnik nie prowadzi już działalności w przekształcanej formie, a nie jest jeszcze spółką przekształconą.

Z dniem przekształcenia spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki podmiotu przekształcanego, a jej wspólnicy uczestniczący w przekształcaniu stają się automatycznie wspólnikami spółki przekształconej. Ponadto spółka przekształcona pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przewoźnikowi przed jego przekształceniem, jeśli ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi nie stanowią inaczej.

 

Małgorzata Skonieczna, aplikant radcowski z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40001 )
Array ( [docId] => 40001 )

Array ( [docId] => 40001 )