Informacje przekazywane przez przewoźnika do organu licencyjnego

Autor: Adam Hrycak
Data: 02-05-2014 r.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ma na celu dostosowanie do aktualnych przepisów zakresu informacji, których organ licencyjny może żądać od przewoźnika. Na dostarczenie danych będą 2 tygodnie.

Na podstawie nowych przepisów organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, będzie mógł żądać od przewoźnika przedstawienia informacji dotyczącej:

  • daty rozpoczęcia lub zaprzestania wykonywania przewozu objętego zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencją,

  • nazwiska i imienia oraz stanowiska osoby zarządzającej transportem, która legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych,

  • rodzaju wykonywanych przewozów,

  • rodzaju i liczby pojazdów, którymi wykonuje przewóz,

  • liczby zatrudnionych kierowców lub innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz.

Te informacje, tak jak obecnie, będą obejmować okres 3 miesięcy wstecz, a przewoźnik będzie musiał je dostarczyć w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia wezwania.

Poza tym organ będzie mógł zażądać od przewoźnika przedstawienia wszystkich lub niektórych dokumentów (albo ich kserokopii) dołączanych do wniosku o:

  • wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

  • udzielenie licencji wspólnotowej albo licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu od 8 do 9 osób łącznie z kierowcą.

Na dostarczenie tych dokumentów przewoźnik będzie miał nie mniej niż 3 tygodnie. Wskazane terminy zostaną przedłużone na wniosek przewoźnika, jeśli uzasadni to ważnymi powodami.

W przypadku zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych, regularnych specjalnych, wahadłowych i okazjonalnych organ, który go udzielił, będzie mógł żądać od przewoźnika przedstawienia informacji w zakresie:

  • daty rozpoczęcia lub zaprzestania wykonywania przewozu objętego zezwoleniem,

  • rodzaju wykonywanych przewozów,

  • rodzaju i liczby pojazdów, którymi wykonuje przewóz osób.

Organ będzie mógł również zażądać przedstawienia dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie wymienionych zezwoleń. Wszystkie terminy na dostarczenie tych informacji i dokumentów są takie same jak w przypadku zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji.

Źródło:

projekt rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie danych i informacji, które przewoźnik drogowy jest obowiązany przekazywać do organu w związku z prowadzoną działalnością w zakresie przewozu drogowego.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34788 )
Array ( [docId] => 34788 )

Array ( [docId] => 34788 )