Nowe wzory zezwoleń na wykonywanie przewozów osób

Autor: Adam Hrycak
Data: 12-04-2014 r.

Od 11 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe wzory zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonywanie krajowych regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób oraz międzynarodowych wykraczających poza UE przewozów osób.

Nowe wzory obowiązują w przypadku:

  1. przewozów osób na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar państw Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

  • regularnych,

  • regularnych specjalnych,

  • okazjonalnych,

  • wahadłowych;

  1. międzynarodowego transportu drogowego na lub przez terytorium Polski wykonywanym przez zagranicznego przewoźnika pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

  2. krajowych regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób.

Nowe formularze zawierają:

  •   oznaczenie przedsiębiorcy,

  • miejsce początkowe i docelowe przewozu,

  • a w przypadku przewozów regularnych i regularnych specjalnych dodatkowo miejscowości, w których znajdują się przystanki oraz godzinowy rozkład jazdy.

Wzory zezwoleń na międzynarodowy przewóz regularny i regularny specjalny na terytorium UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich EFTA zostaną określone dopiero przez przepisy wydane przez Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia nr 1073/2009. Do tego czasu nadal będzie stosowany wzór zezwolenia określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2121/98/WE.

Dotychczasowe formularze zezwoleń na wykonywanie krajowych regularnych specjalnych przewozów osób oraz międzynarodowych przewozów osób wymienionych wcześniej mogą być stosowane tylko do 31 grudnia 2014 r. Natomiast obecne wzory zezwoleń na wykonywanie krajowych regularnych przewozów osób mogą być stosowane nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34654 )
Array ( [docId] => 34654 )

Array ( [docId] => 34654 )