Podpisanie umowy z zarządzającym transportem

Autor: Marcin Radomski
Data: 09-01-2015 r.

Aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, należy wyznaczyć zarządzającego transportem. Osoba ta musi mieć certyfikat kompetencji zawodowych oraz cieszyć się dobrą reputacją.

Jeżeli przedsiębiorca sam posiada certyfikat kompetencji zawodowych, może wyznaczyć osobę, która będzie:

 
  • w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzać jego operacjami transportowymi,

  • mieć rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że będzie jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem albo będzie nim zarządzać, może to być również sam przedsiębiorca,

  • mieszkać na terenie Unii Europejskiej.

Jeżeli przedsiębiorca nie posiada certyfikatu kompetencji zawodowych, musi podpisać z przyszłym zarządzającym specjalną umowę, która obejmie co najmniej następujące kwestie:

  • utrzymanie i konserwację pojazdów,

  • sprawdzanie umów i dokumentów przewozowych,

  • podstawową księgowość,

  • przydzielanie ładunków lub usług kierowcom i pojazdom,

  • sprawdzanie procedur związanych z bezpieczeństwem.

Umowa z takim zarządzającym może mieć dowolny kształt, w tym również może przyjąć formę umowy cywilnoprawnej, np. zlecenia.

Przedsiębiorcy więksi niż mikroprzedsiębiorcy dodatkowo muszą uzyskać zgodę organu udzielającego licencji. Natomiast zarządzający może zawrzeć umowy maksymalnie tylko z 4 przedsiębiorcami, a liczba pojazdów, którymi będzie zarządzał, łącznie we wszystkich tych firmach nie może przekraczać 50. Zarządzający transportem lub firma mogą na określonych zasadach rozwiązać łączącą ich umowę. W związku z tym zarządzający nie będzie miał żadnych obowiązków, np. nie musi zgłaszać tego faktu organowi licencyjnemu. To musi zrobić przewoźnik. Ponadto będzie miał on obowiązek jak najszybciej znaleźć osobę, która posiada certyfikat kompetencji zawodowych oraz dobrą reputację.

Marcin Radomski, praktyk specjalizujący się w przepisach transportowych, trener i szkoleniowiec

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36358 )
Array ( [docId] => 36358 )